Vår avfallstaxi, Gjenvinner’n, henter det meste, med unntak av:

 • Farlig avfall
 • Smittefarlig avfall
 • Hageavfall
 • Radioaktivt avfall og eksplosiver
 • Bygge- og rivningsavfall

Vilkår for henting:

 • Avfallet må sorteres og plasseres ved kjørbar vei/gårdsplass senest kvelden før
 • Maks vekt pr. enhet som kan hentes er 25 kg
 • Dersom enhet er lagret på pall på fast underlag kan enheter over 25 kg hentes
 • Store enheter kan hentes dersom de kan trilles på sekketralle
 • Vi kan hente maks. 2 m3 pr. ordre
 • Dersom ikke annet er avtalt på forhånd, gis brukbare gjenstander til ombruk
 • Oppdraget skal kunne utføres av én person
 • Vi kan hente maks. 2 ganger pr. år pr. husholdningsabonnement

Tjenesten er kostnadsfri.

Kontakt oss ved endringer eller spørsmål om bestillingen.

Bestill Gjennvinner'n

Bestill Gjenvinner'n

Adresse

Felt merket med * er obligatoriske og må fylles ut.
Sending