Åpningstider Tømmekalender Kundeservice
Nye returpunkter for hytterenovasjon på Frøya
1. mars innføres det mer kildesortering for hyttefolket i Frøya kommune. Det er etablert nye returpunkt strategisk plassert over hele kommunen, og nå blir det full kildesortering med glass- og metallemballasje, tekstil, papir, plast og restavfall.→ Les mer