Dette kan du levere i konteinere merket hytterenovasjon

Dette kan du levere i konteinere merket hytterenovasjon

Konteinere og avfallsbeholdere merket hytterenovasjon er dimensjonert for levering av husholdningsavfall fra fritidsabonnenter i området.

Her kan du levere typisk husholdningsavfall som matavfall, plast, papp, papir, drikkekartong, bleier, tørkepapir, snacks- og suppeposer, utslitte tekstiler, isopor m.m. Kort og godt: Brennbart husholdningsavfall etter oppholdet på hytta. Avfallet gjenvinnes som energi ved Heimdal Varmesentral.

Glass- og metallemballasje og brukbare tekstiler leveres til egne returpunkt som er utplassert ved butikker og kjøpesenter i distriktet.

På de mest besøkte plassene kan du også finne egne konteinere for papp, papir og kartong.

I HAMOS-kommuner som ikke har innført hytterenovasjonsordning er det mulig å bestille en renovasjonsløsning.

Har du større mengder avfall, store gjenstander eller byggavfall etter oppussing eller påbygging, er du velkommen til å benytte våre gjenvinningsstasjoner. Konteinerne er ikke dimensjonert for dette, og avfallet kan inneholde farlige stoffer som skal håndteres på en forsvarlig måte.

Full konteiner? Send en SMS/MMS med stedsnavn og eventuelt bilde til tlf 910 02 666 så tømmer vi så fort vi kan!