Avfall fra næringsliv – priser for levering
Fraksjon/avfallstype Pris eks. mva. per m3 Pris eks. mva per tonn Kommentar
Gjelder for Skaun, Rindal, Rennebu, Snillfjord, Hemne, Frøya og Agdenes. Gjelder for Hitra, Meldal, Surnadal og Orkdal.
Blandede metaller Gratis Gratis
Restavfall til sortering 408 2 400
Brennbart avfall 332 1 950
Trevirke 208 1 600
Papp 80 800
Blandet papir 80 800
Glass og metallemballasje 500 1000
Plastfolie (myk) 1 700
Landbruksplast Gratis Gratis
Hardplast (energiplast) 408 2 400
EPS, (isopor) 408 2 400
Blandet EE-avfall Gratis Gratis
Dekk uten felg inn 50 50 Pris pr. stk., kun personbildekk
Dekk med felg inn 80 80 Pris pr. stk., kun personbildekk
Hage-/Parkavfall 160 1 600
Farlig avfall Etter avtale Etter avtale Krever deklarasjon
Klorparafinholdige isolerglassruter 2 400 6 000
PCB-holdige isolerglassvindu 440 1 100
Impregnert trevirke 300 2 300 Deklarasjon (impr. trevirke fra 2003 og nyere er rent trevirke)
Asbest / eternitt 213 1 800 Deklarasjon. Henting/levering etter avtale
Gips 550 2 200