Avfall fra næringsliv

HAMOS tar i mot avfall fra næringslivet på alle sine gjenvinningsstasjoner. Som næringsaktør må man betale for å levere avfall.
Dersom din bedrift heller ønsker å leie container, er det mulig å gjøre gjennom vårt datterselskap Retura Sør-Trøndelag.

Levering av farlig avfall

Ved levering av farlig avfall kreves det elektronisk deklarering av avfallet. For å kunne deklarerere elektronisk er det noen forberedelser som må gjøres før første levering av avfallet.
Trykk her for en rask innføring i hva som skal gjøres.
Hvis du/dere har spørsmål om dette kontakt brukerstøtte for avfallsdeklarering: Tlf.: 951 61 748 / brukerstotte@avfallsdeklarering.no

HAMOS Forvaltning IKS: firmapost@hamos.no / 72 48 37 00