Bestill Gjenvinner´n hjem til deg!

Bestill Gjenvinner´n hjem til deg!

Har du en ødelagt vaskemaskin, et møbel eller andre ting som du gjerne skulle levert hos en gjenvinningsstasjon, men ikke har anledning å frakte dit selv? Ikke noe problem! Vi gjør det lett å gjøre rett og kommer hjem til deg og henter ting. Gjenvinnern miniGjennvinner´n kommer gjerne for å hente avfall hjemme hos deg!
Fra 1.juni 2016 tilbyr vi en bestillingstjeneste hvor vi henter avfall hjemme hos deg etter bestilling.

For at Gjennvinner´n skal komme hjem til deg og hente ting må du selv kontakte HAMOS.

Tjenesten fungerer slik:

Avfallet må sorteres og plasseres ved kjørbar vei/gårdsplass senest kvelden før
Maks vekt pr. enhet som kan hentes er 25 kg
Dersom enhet er lagret på pall på fast underlag kan enheter over 25 kg hentes
Store enheter kan hentes dersom de kan trilles på sekketralle
Vi kan hente maks. 2 m3 pr. ordre
Dersom ikke annet er avtalt på forhånd, gis brukbare gjenstander til ombruk
Oppdraget skal kunne utføres av én person
Vi kan hente maks. 2 ganger pr. år pr. husholdningsabonnement
Tjenesten er kostnadsfri
Gjenvinner´n vil i løpet av 14 dager dekke alle HAMOS sine eierkommuner.

Bestillingstjenesten har vi kalt Gjenvinner´n. Navnet illustrerer at vi som renovasjonsselskap ønsker fokus på å gjenvinne og ombruke ting. Vi ser ikke på noe som avfall, men som ressurs!

Har du lyst å bestille Gjennvinner´n hjem til deg?
Ring oss på 72 48 37 00 eller send e-post til firmapost@hamos.no.