Deklarering av farlig avfall

Deklarering av farlig avfall

Er du næringsdrivende og skal levere farlig avfall? Da må du huske på å deklarere avfallet før du besøker en av våre gjenvinningstasjoner.

Miljødirektoratet og Statens strålevern har pålagt alle avfallsprodusenter av farlig avfall å deklarere eget avfall ved levering på godkjent mottak. Dette innebærer at bedrifter som skal levere farlig avfall må registrere seg som avfallsprodusent på www.avfallsdeklarering.no før ankomst til en av HAMOS sine gjenvinningsstasjoner.

Som avfallsprodusent har du to muligheter:

  1. Bedriften deklarerer det farlige avfallet selv på www.avfallsdeklarering.no
  2. Bedriften gir HAMOS fullmakt til å deklarere det farlige avfallet for seg.

I begge tilfeller må avfallsprodusenten gjøre en jobb på forhånd via tjenesten www.avfallsdeklarering.no. Se vedlagte veileder for mer informasjon.

Det har tidligere vært en mulighet for at HAMOS kunne deklarere farlig avfall uten fullmakt. Det har vi ikke lenger lov til. Vi blir derfor nødt til å avvise avfallsprodusenter som kommer til en av våre gjenvinningsstasjoner uten at papirene er ordnet på forhånd eller at det er delegert fullmakt til HAMOS.

Privatpersoner leverer fortsatt farlig avfall gratis og uten deklarering på våre gjenvinningsstasjoner. Takk for at du og din bedrift hjelper oss å gjøre ting på en best mulig måte for miljøet!

Dersom bedriften har problemer med å ordne deklarering, vennligst kontakt brukerstøtte på telefon: 951 61 748 eller e-post: brukerstotte@avfallsdeklarering.no.