Foreslå kandidater til miljøpris

Foreslå kandidater til miljøpris

HAMOS deler hvert år ut en miljøpris. Miljøprisen gis til enkeltpersoner, foreninger, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for miljø- og naturvernet i HAMOS-kommunene.

  • Prisen skal påskjønne engasjerte ildsjeler som gjør en ekstraordinær og oppofrende innsats for miljøet. Slik uselvisk innsats kan både være konkrete tiltak i nærmiljøet, holdningsskapende arbeid eller andre allmennyttige handlinger.
  • Miljøprisen består av et diplom, 24 000 kroner og en gjenstand. Normalt deles prisen ut hvert år.
  • Alle har rett til å fremme forslag til kandidater. Prisen kan bare deles ut til en av de foreslåtte kandidatene.
  • Forslag til kandidater må begrunnes og leveres skriftlig innen fredag 29.11.19.

Forslag og begrunnelse sendes til firmapost@hamos.no eller HAMOS Forvaltning IKS, Postboks 94, 7301 Orkanger.

Har du spørsmål kan du ringe oss på telefon 72 48 37 00 eller sende e-post til firmapost@hamos.no.