Fra kjøkkenbenken til nye plastprodukter

Fra kjøkkenbenken til nye plastprodukter

I Norge skal alle typer plastemballasje fra husholdninger kildesorteres og leveres i innsamlingsordningen -uansett om den er myk, hard, gul eller blå. Plastemballasjen går til gjenvinning og blir til nye produkter.

I HAMOS-kommunene skal all plastemballasje legges i egne returplastsekker som deles ut hvert år. Sekken setter du ved siden av dunken før vi kommer og henter kartong og papir. Dette gjør vi én gang i måneden. Trykk her for tømmeruter.

Typisk plastemballasje som skal gå til gjenvinning

Typisk plastemballasje som skal gå til gjenvinning

Skylles i kaldt vann
Plastemballasjen skal være ren for å kunne gjenvinnes. Dersom plastemballasjen er tilgriset bør den skylles i kaldt vann eller for eksempel benytte restvann fra oppvask. Bruk gjerne oppvaskbørsten om det trengs. Dersom plastemballasjen ikke blir ren av dette kan du kaste den i restavfallet. Da gjør den mer nytte for seg som energi til lys og varme.

Hvorfor bare emballasje?
Det er kun plastemballasje som skal i innsamlingsordningen. Dette fordi det er emballasjeprodusentene som har avtale med myndighetene og finansierer de ulike returordningene. De betaler for at emballasjen blir samlet inn og sendt til materialgjenvinning.
Tilsvarende ordning finnes ikke for produkter laget av andre typer plast (eks. plastleker, akebrett osv.).

Til Sverige eller Tyskland
Innsamlet plastemballasjen kjøres til Retura TRV sitt anlegg på Heimdal (oppsamlingsplass). Plastemballasjen blir presset og blir så liggende inntil det er nok til å fylle opp et trailerlass. Det meldes da fra til Grønt Punkt som sørger for at plasten blir hentet og sendt videre til ett av fire sorteringsanlegg: DELA, GAR og ALBA i Tyskland, eller SWEREC i Sverige.

Miljøvennlig returtransport
Transporten fra oppsamlingsplass til sorteringsanleggene er miljøvennlig returtransport. Det vil si at det benyttes biler som har kommet til Norge med varer og som i stor grad ville returnert til Europa tomme. I tillegg benyttes togtransport til Tyskland.

Plastemballasje skal kastes i HAMOS sin returplastsekk. Da går emballasjen til gjenvinning.

Plastemballasje skal kastes i HAMOS sin returplastsekk. Da går emballasjen til gjenvinning.

Sortering i flere omganger
Når lasset ankommer sorteringsanleggene vil ballene med plastemballasje bli visuelt kontrollert for forurensninger. Det losses og mellomlagres en kort stund før det prosesseres. Da vil hver ball bli sprettet før plastemballasjen går inn i fabrikken. Første steg er grovkverning for å åpne poser og rive plasten løs fra hverandre. Deretter blir plasten sendt gjennom anlegget og sortert med NIR-teknologi i 6-7 ulike plasttyper (avhengig av sorteringsanlegget). NIR teknologi vil si infrarød lesning og automatisk sortering ut fra hvilken type plast det er.

Etterspurt råvare
De ulike typene og hva det typisk blir til finner du lenger ned. Det sorterte materialet er etterspurt vare, og sammen med plastemballasjen både fra svenske og tyske forbrukere sendes plasten til gjenvinnere i Europa og Asia. Hos materialgjenvinneren kvernes plasten i mindre enheter (“flakes”) før den går inn i selve omsmeltingsprosessen («granulering») til pellets (plastkuler). Disse blir så benyttet i prosessen med å lage helt nye produkter.

Husholdningsplast – hva blir det til?

Gjenvinning av polypropylene (PP)
Gamle produkter: innpakkingsplast, bokser (for eksempel 1 liters isboks), ketchupflasker PlastemballasjeEtter gjenvinnning blir plastemballasjen til nye plastprodukter. Kilde: Loop
Nye produkter: kasser, bokser, søppelbøtter, snøskuffer, kontorstoler, blomsterpotter, støvsugere

Gjenvinning av polyethylene (PE-HD)
Gamle produkter: bæreposer, flasker til vaskemidler (for eksempel zalo), vannkanner, spylervæskekanner
Nye produkter: rør, folie (tykk), slanger

Gjenvinning av polystyrene (PS)
Gamle produkter: Yogurtbeger, CD-cover, EPS (“isopor”) kjøttdeig-fat
Nye produkter: kleshengere, bokser

Gjenvinning av polyethyleneterephtalate (PET)
Gamle produkter: drikkeflasker, folie, blanke bokser (for eksempel rekesalat og druer)
Nye produkter: tekstiler (fleece), bildeler, drikkeflasker, folie

Etter gjenvinnning blir plastemballasjen til nye plastprodukter. Kilde: Loop

Etter gjenvinnning blir plastemballasjen til nye plastprodukter. Kilde: Loop

Gjenvinning av polyethylene (PE-LD)
Gamle produkter: bæreposer, kasser, bokser
Nye produkter: folie, bæreposer

Gjenvinning av blandet plastemballasje
Gamle produkter: Dette er gjerne sammesatte folier som kaffeposer, kjøttpålegg folier etc.
Nye produkter: paller, stolper, stolpegjerder

Kilde: Grønt Punkt Norge/HAMOS Forvaltning IKS