Frøya

Frøya

Alt du trenger å vite om avfallshåndteringen i Frøya kommune

Frøya er en middels stor kommune i HAMOS-samarbeidet med sine drøyt 4.300 innbyggere. Kommunen har i overkant av 1.100 fritidsabonnenter, og er en av kommunene som har innført renovasjon for alle hytter og fritidsboliger. Prisliste for de ulike tjenestene finner du her. Nedenfor finner du lenker til de tilbudene som finnes i Frøya kommune. Du kan endre abonnement helt øverst på denne siden.

Frøya gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjonen på Frøya ligger på Nabeita. Hit er du velkommen med alle typer avfall.

Returpunkter på Frøya

Returpunkter for tekstiler og glass- og metallemballasje er plassert rundt om i kommunen. Dette er organisert som en «bringeordning», noe som vil si at du selv om samle opp og bringer det til et av punktene.

Tømmeruter på Frøya

Restavfallet ditt tømmes hver andre uke, mens papir/papp/kartong og sekken for plastemballasje tømmes en gang hver måned.

Frøya kommunes egen hjemmeside finner du ved å trykke her.

Disse tjenestene dekkes av renovasjonsgebyret:

  • Innsamling av restavfall
  • Innsamling av papp og papir
  • Innsamling av plastemballasje
  • Sortering og behandling av alt avfall
  • Mulighet til å levere alle typer avfall gebyrfritt til miljøstasjoner og gjenbrukstorg
  • Mulighet til å levere glass- og metallemballasje til returpunkt
  • Mulighet til å levere brukbare tekstiler og sko til returpunkt
  • Mulighet til å delta på kurs i varmkompostering