Gjenvinner’n – du sorterer – vi henter!

Har du en ødelagt vaskemaskin, et møbel eller andre ting som du gjerne skulle levert hos en gjenvinningsstasjon, men ikke har anledning å frakte det dit selv? Ikke noe problem! Vi gjør det lett å gjøre rett og kommer hjem til deg og henter ting. Fra 1.juni 2016 startet vi å tilby en bestillingstjeneste hvor vi henter avfall hjemme hos deg etter bestilling. For at Gjennvinner´n skal komme hjem til deg og hente ting må du selv kontakte HAMOS.

Tjenesten fungerer slik:

Avfallet må sorteres og plasseres ved kjørbar vei/gårdsplass senest kvelden før

  • Maks vekt pr. enhet som kan hentes er 25 kg.
  • Dersom enhet er lagret på pall på fast underlag kan enheter over 25 kg. hentes
  • Store enheter kan hentes dersom de kan trilles på sekketralle
  • Vi kan hente maks. 2 m3 pr. ordre
  • Dersom ikke annet er avtalt på forhånd, gis brukbare gjenstander til ombruk
  • Oppdraget skal kunne utføres av én person
  • Vi kan hente maks. 2 ganger pr. år pr. husholdningsabonnement

Tjenesten er kostnadsfri

Gjenvinner´n vil i løpet av 14 dager dekke alle HAMOS sine eierkommuner.

Bestillingstjenesten har vi kalt Gjenvinner´n. Navnet symboliserer at vi som renovasjonsselskap ønsker fokus på å gjenvinne og ombruke ting. Vi ser ikke på noe som avfall, men som ressurs!

Har du lyst å bestille Gjennvinner´n hjem til deg?

Bruk vårt bestillingsskjema (åpnes i nytt vindu) eller ring oss på 72 48 37 00.