HAMOS blant de beste i landet

HAMOS blant de beste i landet

En fersk bransjeundersøkelse, viser at 82 prosent av abonnentene er svært fornøyde med renovasjonstjenestene i HAMOS sine kommuner.

Orkdal gjenvinningsstasjon

Orkdal gjenvinningsstasjon

Hovedfunn:
God service betyr mer enn lave renovasjonsavgifter
Kildesortering bidrar til klimakutt
Bransjemåling gjør bransjen bedre

HAMOS er blant de som kommer best ut i en landsomfattende undersøkelse av norske renovasjonsvirksomheter. Til sammen 28 sentrale renovasjonsvirksomheter som dekker 2,7 millioner innbyggere i 145 kommuner, deltok i år i avfallsbransjens renovasjonsbenchmarking (RBM).

– Vi er svært godt fornøyd med resultatene fra undersøkelsen, sier driftsleder Torbjørn Evjen i HAMOS. Det viktigste for oss er å levere best mulig service til innbyggerne.

HAMOS bestreber seg hele tiden på å finne den riktige balansen mellom driftseffektivitet og kvalitet på kommunens renovasjonstjenester, og driftsleder Evjen sier at de vil bruke benchmarking-resultatene til å se på om det er mulig å kutte noen kostnader på en forsvarlig måte.

Renovasjonsgebyret er ikke avgjørende
Årets RBM viser at selskapene som gjør det lettest for innbyggerne å kildesortere også er dyrest i drift. De samme selskapene skårer samtidig best på kundetilfredshet. Det tyder på at innbyggerne er villige til å godta et høyere renovasjonsgebyr om servicen oppleves som god. Det viktigste er god informasjon og effektive oppsamlings- og innsamlingssystemer. Undersøkelsen viser også at konkurranseutsetting av renovasjonsvirksomheter ikke ser ut til å påvirke driftseffektiviteten og at gebyrnivået i liten grad påvirker kundetilfredsheten.

Ulike rammebetingelser fra kommune til kommune
Det kommer frem i renovasjonsbenchmarkingen at det svært ulike rammebetingelser for drift i forskjellige kommuner. Det resulterer i store variasjoner i renovasjonsgebyret. Helt opp til 1900 kroner mellom høyeste og laveste nivå.

Likevel varierer gebyrnivået mindre enn de svært ulike rammebetingelsene for drift skulle tilsi. Dette er fordi områder med krevende rammebetingelser ofte velger rimeligere renovasjonssystemer.

Avfallsbransjen bidrar til reduksjon av CO2
Benchmarkingen viser også at renovasjonsselskapene bidrar til lavere CO2-utslipp. Blant selskapene som deltok i både i 2011 og 2013 er mengden CO2 redusert fra -58 til -62 kilo CO2 per tonn avfall. Med en befolkning på 100 000 innbyggere betyr det en reduksjon på mer enn 2700 tonn CO2 per år, noe som tilsvarer utslipp fra 790 mellomstore bensinbiler.

Bransjemåling gjør avfallsbransjen bedre
RBM-verktøyet er utviklet av bransjeorganisasjonen Avfall Norge i samarbeid med Energidata Consulting, og sammenligner tjenestestandard, miljøstandard, gebyrnivå, kundetilfredshet, driftseffektivitet, systemeffektivitet og arbeidsmiljø. Utviklingen av verktøyet startet i 2001, og benchmarkingen gjennomføres hvert andre år. Årets undersøkelse er basert på data fra 2013.

– RBM gjør virksomhetene i bedre stand til å arbeide målrettet mot beste praksis, og bidrar både til mer åpenhet og nyttig erfaringsutveksling i en bransje i sterk vekst, sier Nancy Strand, direktør i Avfall Norge.
Kontaktinfo for mer informasjon:

HAMOS:

Navn/tittel: Torbjørn Evjen

Epost: Torbjorn.Evjen@HAMOS.NO

Telefon: 72 48 37 12

Energidata Consulting AS:

Seniorrådgiver Erland Staal Eggen

Epost: erland.eggen@energidata.no

Mobil: +47 915 14 529