HAMOS deler ut miljøpris

HAMOS deler ut miljøpris

HAMOS skal fra 2015 dele ut en miljøpris hvert år. Denne prisen skal påskjønne engasjerte ildsjeler som gjør en ekstraordinær og oppofrende innsats for miljøet. Normalt deles prisen ut hver år. Prisen består av et diplom, 20 000 kr og en gjenstand.

Nedenfor kan du lese mer om miljøprisen.

Statutter for HAMOS sin miljøpris

1. HAMOS sin miljøpris deles ut til enkeltpersoner, foreninger, grupper eller bedrifter, som har gjort en spesiell verdifull innsats for miljø- og naturvernet i HAMOS-kommunene.

2. Prisen skal påskjønne engasjerte ildsjeler som gjør en ekstraordinær og oppofrende innsats for miljøet. Slik uselvisk innsats kan både være konkrete tiltak i nærmiljøet, holdningsskapende arbeid eller andre allmennyttige handlinger.

3. Normalt deles prisen ut hvert år.

4. Miljøprisen består av et diplom, en pengesum og en gjenstand.

5. HAMOS sin miljøpris er i 2015 på kr 20.000,-. Beløpet økes med kr 1.000,- pr år, i takt med selskapets alder.

6. Daglig leder sørger for kunngjøring av prisutdelingen og at det innen en fastsatt frist bes om forslag til kandidater. Alle forslag skal begrunnes. Enhver har rett til å fremme forslag til kandidater.

7. Styret i HAMOS Forvaltning IKS utgjør juryen og har til oppgave å vurdere de foreslåtte kandidatene. Prisen kan bare deles ut til én av de foreslåtte kandidatene.

8. Prisen deles ut hver høst i forbindelse med Representantskapets møte og overrekkes av representantskapets leder.

Vedtatt av styret 24. august 2015

Forslag til kandidater må begrunnes og leveres skriftlig innen lørdag 31.10.15. Begrunnelsen sendes til firmapost@hamos.no eller
HAMOS Forvaltning IKS, Postboks 94, 7301 Orkanger.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på telefon 72 48 37 00 eller firmapost@hamos.no.