HAMOS overtar slamtømmingen i Frøya kommune

HAMOS overtar slamtømmingen i Frøya kommune

Frøya kommune har tildelt HAMOS ansvaret for innsamling og behandling av alt septikslam i kommunen. Det er Norva 24 Miljøservice som vil tømme slamtankene på vegne av HAMOS. De vil i løpet av kort tid starte tømmingen i henhold til oppsatte tømmeruter og gitte utslippstillatelser.

Fra før har HAMOS ansvar for slamtømmingen i de ti andre kommunene som sammen med Frøya eier HAMOS.

Frøya kommunestyre vedtok allerede i 2007 å tildele HAMOS enerett innenfor hele avfallsområdet. Slamtømmingen på Frøya har på grunn av kontraktsmessige forhold til annen entreprenør vært fulgt opp av kommunen selv.  I det samme vedtaket ligger det også inne at HAMOS skal levere tjenesten til selvkost.

For kundene i Frøya kommune blir det ingen endringer i praksisen, bortsett fra at alt av spørsmål skal rettes til HAMOS. Fakturering vil også skje fra HAMOS, men gebyrene fastsettes som tidligere av kommunen.

Kundene vil motta varsel i god tid før tømming, sånn at alt klargjøres til slambilen kommer.

Slam som samles inn i regi av HAMOS kjøres til bedriften Ecopro As i Verdal, en bedrift Frøya kommune allerede er medeier i gjennom eierskapet i Hamos Forvaltning IKS. Ecopro produserer biogass, og er med på å gjøre at om lag 100 bybusser i Trondheim kjører på miljøvennlig drivstoff.