Hemne

Hemne

Alt du trenger å vite om avfallshåndteringen i Hemne kommune

Hemne er en middels stor kommune i HAMOS med sine drøyt 4.200 innbyggere. Kommunen har nesten 1.800 fritidsabonnenter, og er en av kommunene som har innført renovasjon for alle hytter og fritidsboliger. Prisliste for de ulike tjenestene finner du her. Nedenfor finner du lenker til de tilbudene som finnes i Hemne kommune. Du kan endre abonnement og søke om fritak helt øverst på denne siden.

Hemne gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjonen i Hemne ligger på Kyrksæterøra. Hit er du velkommen med alle typer avfall.

Returpunkter i Hemne

Returpunkter for tekstiler og glass- og metallemballasje er plassert rundt om i kommunen. Dette er organisert som en «bringeordning», noe som vil si at du selv om samle opp og bringer det til et av punktene.

Tømmeruter i Hemne

Restavfallet ditt tømmes hver andre uke, mens papir/papp/kartong og sekken for plastemballasje tømmes en gang hver måned.

Hemne kommunes egen hjemmeside finner du her.

Disse tjenestene dekkes av renovasjonsgebyret:

  • Innsamling av restavfall
  • Innsamling av papp og papir
  • Innsamling av plastemballasje
  • Sortering og behandling av alt avfall
  • Mulighet til å levere alle typer avfall gebyrfritt til miljøstasjoner og gjenbrukstorg
  • Mulighet til å levere glass- og metallemballasje til returpunkt
  • Mulighet til å levere brukbare tekstiler og sko til returpunkt
  • Mulighet til å delta på kurs i varmkompostering