Historisk hendelse på Tiller!

Historisk hendelse på Tiller!

Etter flere års forberedelser inngikk i dag 7 renovasjonsselskaper og Steinkjer kommune en historisk samarbeidsavtale om fremtidig materialgjenvinning.

Prosjekt SESAM har som mål å etablere et ettersorteringsanlegg i Midt-Norge for å muliggjøre maksimal gjenvinning av ressursene i restavfallet og for å sortere ut matavfallet for de kommunene i samarbeidet som ennå ikke gjør det. Anlegget blir et supplement til dagens kildesortering og er planlagt å ligge på Heggstadmoen i Trondheim. Forutsatt at ordningen som er under planlegging blir vedtatt, og alt ellers går etter planen, kan det nye ettersorteringsanlegget for restavfall være i drift tidligst i 2020.

De samarbeidende partene er Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS, Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS, Steinkjer kommune, Innherred Renovasjon IKS, Envina IKS, Fosen Renovasjon IKS, HAMOS Forvaltning IKS og TRV Gruppen AS. Til sammen representerer partene hele 55 kommuner og over 400.000 innbyggere.

SESAM Ressurs AS, selskapet som skal sluttføre prosjektet og fremme anbefaling om å investere i ettersorteringsanlegget, ble stiftet under høytidelige rammer på Tiller i dag.