Hjemme hos deg

 

 

HAMOS henter avfall hos om lag 23.000 husholdninger. De fleste husholdningene har egne dunker, men noen borettslag og større boligkompleks har varianter av containere.

Som hovedregel hentes papir og plastemballasje hver fjerde uke og restavfall annenhver uke. Du kan finne ut når vi kommer til deg ved å søke opp adressen din i vår tømmekalender.