Hjemme hos deg

Hjemme hos deg

Som abonnent hos HAMOS får du utlevert to avfallsbeholdere og en rull med sekker for plastemballasje (deles ut på slutten av hvert år). Dette gir deg mulighet til å få hentet det avfallet som det blir mest av. Andre typer avfall må enten bringes til et returpunkt eller til en gjenvinningsstasjon.dunker_web

Restavfall – grønt lokk (tømmes hver 2. uke)

Dette er avfall som ikke leveres til returpunkter, gjenvinningsstasjoner eller komposteres. Matavfall legges i gjenknyttede poser for å unngå søl og vond lukt fra restavfallsbeholderen og renovasjonsbilen.

Papir og kartong – blått lokk (tømmes hver 4. uke)
Aviser, ukeblad, bøker, tidsskrift, bølgepapp, drikkekartong, pizzaesker m.m.

Plastemballasje – legges i plastsekken (hentes hver 4. uke sammen med papir og kartong)
I plastsekkene du har fått av HAMOS skal du kun legge emballasje av plast, slik som kanner, poser, flasker, beger, folie, ISOPOR (EPS) o.l. Plasten skal ikke være tilgriset.

Plassering av dunken på tømmedag

For at HAMOS skal tømme dunken din, skal den være plassert maksimalt fem meter fra veien på tømmedag. Vi kan også tilby å hente dunken din lenger unna, men da mot et tillegg i prisen. For at vi skal kjøre en vei, må det bo minst to abonnenter langs veien, den må tåle tunge kjøretøy og det må være tilfredsstillende snuplass. Kjøreruten bestemmes av HAMOS. Hvis du ønsker å endre abonnement, kan du gjøre det her. (Åpnes i nytt vindu).

Glemmer du å sette fram dunken på tømmedag? Last ned vår tømmeapp og få varsling direkte på din smarttelefon. Se film for hvordan du kan laste ned appen her. (Åpnes i nytt vindu).