Hyttekonteinere flyttet fra Sandstad

Hyttekonteinere flyttet fra Sandstad

Vi har flyttet hyttekonteinerne som står på Sandstad til Kalvøya (like ved brua). Ved samme sted er det også plassert en konteiner for glass- og metallemballasje.

Dette kan du levere i hyttekonteinere. For større mengder avfall, store gjenstander eller byggavfall etter oppussing/påbygging er du velkommen til å benytte våre gjenvinningsstasjoner. Hyttekonteinerne er ikke dimensjonert for slikt avfall og det kan også inneholde farlige stoffer som skal håndteres på en forsvarlig måte.