Hytterenovasjon i Orkdal og Skaun

Hytterenovasjon i Orkdal og Skaun

I disse dager innføres renovasjon for hytter og fritidsboliger i Orkdal og Skaun kommuner. Fra før har alle andre HAMOS-kommuner slik ordning, og i tråd med renovasjonsforskiften innføres dette også i de to siste kommunene nå.

Hvem omfattes av ordningen?
Alle eiendommer med hytter eller fritidsboliger er pålagt å ha et tilbud om renovasjonstjenester. Eierkommunene i HAMOS har hatt det i mange år, med to unntak: Orkdal og Skaun kommuner. Nå har også kommunestyrene i de to respektive kommunene vedtatt å innføre renovasjon for hytter og fritidseiendommer.

Hvordan blir tilbudet?
Du skal få like gode muligheter til å sortere avfall på hytta som hjemme. Derfor blir det nå laget returpunkter med containere for plast, papp og papir, glass- og metallemballasje, tekstil og restavfall. I løpet av 2020 blir det også satt ut dunker for innsamling av matavfall.

Verdt å merke seg: Plast skal leveres i lukket pose og legges i containeren sammen med papp og papir. Plastposene blir sortert ut fra papp og papir etter at avfallet er hentet.

Ved enkelte returpunkt kan det bli satt opp lys og kamera for å gjøre det mer trivelig for deg og lettere for oss å se til at det er god orden ved returpunktet. Det vil i så fall skje i samråd med og etter godkjenning fra Datatilsynet. I tillegg er det inngått avtaler i forhold til lokalt tilsyn, snøbrøyting og strøing på alle returpunktene.

Hvor er returpunktene?
Returpunktene er plassert sånn at de aller fleste hytteeiere har et returpunkt i nærheten eller passerer et punkt på vei til butikken eller på vei hjem.

 • Søvasskjølen (Ellingsgården), Orkdal kommune
 • Søvasskjølen (Bjørkøybekk), Orkdal kommune
 • Gangåsvatnet (Osbrua), Orkdal kommune
 • Togstadjåren (Rye), Orkdal kommune
 • Svorkmo (Joker), Orkdal kommune
 • Solbu (Reinskleiva), Orkdal kommune
 • Svorkbygda (Ungdomshus), Orkdal kommune
 • Geitastrand (Ofstad), Orkdal kommune
 • Sundlibakkan (Lauvåsen), Orkdal kommune
 • Eggkleiva (Fossvang), Skaun kommune
 • Buvika (YX stasjon), Skaun kommune
 • Aundalen (ved Vollmarka), Melhus kommune – dette punktet er merket for Envina-kunder, men kan brukes av HAMOS-kunder
 • Børsa ved gjenvinningsstasjon (under arbeid), Skaun kommune

Som eier av hytte eller fritidseiendom i en av HAMOS’ eierkommuner, kan du levere avfall på alle våre gjenvinningsstasjoner uten ekstra kostnad.

Plasseringen av returpunkter vil bli evaluert med tanke på at det skal fungere best mulig for deg som kunde og våre transportører. HAMOS driver renovasjon for hytte- og fritidseiendommer til selvkost. Det vil si at renovasjonsgebyret i sin helhet går til å drifte ordningen og at regnskapet verken går i pluss eller minus.

Ofte stilte spørsmål  
Spørsmål: Jeg benytter hytta veldig sjelden. Kan jeg bli fritatt?
Svar: Nei, ordningen differensierer ikke etter bruk. Det er bygningen som er pålagt gebyr, ikke eieren.
Spørsmål: Kan ei seter bli fritatt?
Svar: Ja, forutsatt at setra bare brukes i forbindelse med aktiv setring. Altså til stedbunden næring.
Spørsmål: Kan jeg som har bolig i samme kommune som fritidsboligen, slippe gebyr?
Svar: Nei, det er ifølge en avgjørelse hos fylkesmannen ikke anledning til å gjøre forskjell på innenbygds- og utenbygdsboende.
Spørsmål: Jeg har flere fritidseiendommer, får jeg betale bare for den ene?
Svar: Nei, gebyret følger hver enkelt bygning.

 

Søke fritak fra ordningen?

Det er mulig å søke fritak fra renovasjonsordningen for fritidsabonnenter. Dette er beskrevet nærmere i «Forskrift for husholdningsavfall for Orkdal kommune». Mest typisk er fritaksgrunnene knyttet til bygninger som er i fysisk forfall og ikke kan brukes til matstell og hvile, eller bygninger som benyttes som lager. Her kan du søke fritak.

Ordningen med returpunkt for eiere av hytter og fritidsboliger vil være i drift fra og med oktober. Første faktura gjelder fra 1. november 2019.

Har du spørsmål om fritidsrenovasjon? Vennligst ta kontakt med oss på telefon 72 48 37 00 eller firmapost@hamos.no.