Som abonnent hos HAMOS har du mulighet til å velge mellom en rekke forskjellige abonnementstyper. Vårt prissystem belønner den som skaper lite avfall og er flink til å sortere. Det er mulig å redusere renovasjonsavgiften hvis du deler avfallsdunk med naboen eller komposterer matavfallet.

Årspriser renovasjon 2017 (inkludert mva.)

Type abonnement Pris pr. abonnement
Redusert, 80 liter kr. 2 603,-
Normal, 140 liter kr. 3 063,-
Utvidet, 240 liter kr. 3 828,-
Rabatter
Rabatt for kompostering kr. 459,- pr. år
Rabatt for nabodeling kr. 459,- pr. år
Tillegg
Endring av dunkstørrelse kr. 250,- pr. gang
Større papirdunk kr. 306,- pr. år
Henteavstand kr. 306,- pr. 10 meter
Henteavstand med bil*** kr. 306,- pr. 100 meter
Ekstrasekk restavfall kr. 62,50 pr. stk.
Ekstrasekk papir kr. 37,50 pr. stk.
Påslag til kommunen Pris pr. år.
Snillfjord* kr. 50,-
Hitra* kr. 286,-
Frøya* kr. 290,-
Rennebu* kr. 69,-
Surnadal** kr. 250,-**
Fritidsrenovasjon
Fritidsabonnement kr. 1125,-
Påslag fritidsrenovasjon
Snillfjord* kr. 25,-
Hitra* kr. 50,-
Frøya* kr. 119,-
Rennebu* kr. 44,-
Surnadal* kr. 63,-

* Enkelte kommuner har påslag som blant annet går til etterdrift av gamle deponi.

** Prisen inkluderer sommertømming av restavfall, dvs. tømming hver uke.

*** Forutsetter tilfredsstillende vegstandard og snumulighet utenfor gårdsplass.

Kompostering
Ønsker du å kompostere matavfall hjemme i egen kompostbinge, reduserer vi renovasjonsavgiften med 15 % av et normalabonnement. Du kan lese mer om dette her.

Nabodeling
Ved å dele beholdere reduseres renovasjonsavgiften med 15 % av et normalabonnement. Dette er særlig aktuelt for beboere i rekkehus og sokkelleiligheter eller der man ønsker seg en felles beholder for eksempel i enden av en gårdsvei. For blokker, borettslag o.l. tilbyr vi egne ordninger med containere og storbeholdere. Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om hvilke muligheter du har.

Henteavstand
For at vi skal tømme dunken din, skal den være plassert maksimalt fem meter fra veien på tømmedag. For at vi skal kjøre en vei, må det bo minst to abonnenter langs veien, den må tåle tunge kjøretøy og det må være tilfredstillende snuplass. Kjøreruten bestemmes av HAMOS.

Vi kan også tilby å hente dunken din lenger unna, men da mot et tillegg i prisen. Se prisliste.