Søknad om fritak

Søknad om fritak

Adresse

Felter merket med * er obligatoriske og må fylles ut.
Hvis ikke det er fakturamottaker selv som melder inn
Hvis ikke det er fakturamottaker selv som melder inn

Endring

Velg årsak fra nedtrekksmenyen
Slipp en fil her eller klikk for å laste opp Velg fil
Maksimal filstørrelse: 52.43MB
Sending

Mulige fritaksgrunner for bolig

 • Ubebodd hus/leilighet (blir registrert som fritidsbolig)
 • Bygningsmessige endringer (eks. endring fra tomannsbolig til enebolig)
 • Bygningen er i fysisk forfall/revet (dokumenteres med bilder eller lignende)
 • Bygningen benyttes til lager (mangler vann og strøm, plombert pipe)

Gjelder kun Surnadal: 

 • Arvet bolig i regulerte felt (blir registrert som fritidsbolig i inntil to år)

Mulige fritaksgrunner for fritidsbygg

 • Bygning med mindre enn 15 m2 bebygd areal (dokumenteres med tegninger og bilder)
 • Bygningen er i fysisk forfall/revet (dokumenteres med bilder eller lignende)
 • Bygningen er ikke egnet for hvile og matstell (overnatting og kokemuligheter)
 • Seter i drift (næringsvirksomhet)

Gjelder kun Surnadal:

 • Seter som er kvalifisert for SMIL (stimuleringsmidler i landbruket)
 • Bygningen ligger min 10 km fra kjørbar vei