Søknad om fritak

Søknad om fritak

Adresse

Felter merket med * er obligatoriske og må fylles ut.
Hvis ikke det er fakturamottaker selv som melder inn
Hvis ikke det er fakturamottaker selv som melder inn

Endring

Velg årsak fra nedtrekksmenyen
Maksimal filstørrelse: 52.43MB
Sending

Mulige fritaksgrunner for bolig

 • Ubebodd hus/leilighet (blir registrert som fritidsbolig)
 • Bygningsmessige endringer (eks. endring fra tomannsbolig til enebolig)
 • Bygningen er i fysisk forfall/revet (dokumenteres med bilder eller lignende)
 • Bygningen benyttes til lager (mangler vann og strøm, plombert pipe)

Gjelder kun Surnadal: 

 • Arvet bolig i regulerte felt (blir registrert som fritidsbolig i inntil to år)

Mulige fritaksgrunner for fritidsbygg

 • Bygning med mindre enn 15 m2 bebygd areal (dokumenteres med tegninger og bilder)
 • Bygningen er i fysisk forfall/revet (dokumenteres med bilder eller lignende)
 • Bygningen er ikke egnet for hvile og matstell (overnatting og kokemuligheter)
 • Seter i drift (næringsvirksomhet)

Gjelder kun Surnadal:

 • Seter som er kvalifisert for SMIL (stimuleringsmidler i landbruket)
 • Bygningen ligger min 10 km fra kjørbar vei