Leskur

Noen velger å bygge leskur til avfallsbeholderne sine. Dette unngår både at de snør ned og speiker fast, og kan derfor være en fordel både for renovatøren og abonnenten. For at leskuret skal være hensiktsmessig, er det noen forutsetninger som ligger til grunn. Illustrasjon_dunkhus

  • Leskuret skal ikke ha dører/eventuelt dører som kan åpnes enkelt med hansker. (I renovasjonsforskriften heter det at oppsamlingsenheten skal plasseres åpent)
  • Husk å ta høyde for at lokket skal åpnes. Veiledende mål gjelder kun avfallsbeholderne.
  • Leskuret kan med fordel konstrueres slik at beholderne kan stå med håndtaket ut. Dette letter renovatørenes hverdag betydelig.
  • Normal henteavstand fra veiskulder er fem meter. Det er mulig å kjøpe seg ekstra henteavstand dersom leskuret blir stående lenger fra veien enn dette.

Så stor plass krever beholderne

Størrelse (liter) 80 liter 140 liter 240 liter
Høyde (ca cm) 100 110 110
Bredde (ca cm) 50 55 65
Dybde (ca cm) 60 65 80