Leskur

OBS: Ordningen med kildesortering hjemme utredes med tanke på utvidelse til inntil fire dunker. Mer informasjon kommer så snart det er avgjort om det blir flere dunker.

Noen velger å bygge leskur til avfallsbeholderne sine. Dette unngår både at de snør ned og fryser fast, og kan derfor være en fordel både for renovatøren og abonnenten. For at leskuret skal være hensiktsmessig, er det noen forutsetninger som ligger til grunn.

  • Leskuret skal ikke ha dører, eller disse dørene må være åpnet på tømmedag. (I renovasjonsforskriften heter det at oppsamlingsenheten skal plasseres åpent)
  • Husk å ta høyde for at lokket skal åpnes. Veiledende mål gjelder kun avfallsbeholderne.
  • Leskuret kan med fordel konstrueres slik at beholderne kan stå med håndtaket ut. Dette letter renovatørenes hverdag betydelig.
  • Normal henteavstand fra veiskulder er fem meter. Det er mulig å kjøpe seg ekstra henteavstand dersom leskuret blir stående lenger fra veien enn dette.

Så stor plass krever nye beholdere fra HAMOS (åpning av lokk kommer i tillegg):

 

Størrelse (liter) 80 liter 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter
Høyde (ca cm) 97 107 107 107 136
Bredde (ca cm) 45 48 58 75 127
Dybde (ca cm) 54 55 80 80 78