Loop Miljøskole

Loop Miljøskole

Lær om kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø med LOOP Miljøskole

Materiellet gjør det enkelt å lære barn og unge om kildesortering og hvorfor det er bra for miljøet. LOOP Miljøskole er tilpasset ulike aldersgrupper, fra barnehage opp til videregående skole.

Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film og oppgaver. Fellesnevneren er at det skal engasjere og aktivisere elevene. Materiellet er tilpasset læreplanene i kunnskapsløftet og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. Materiellet er gratis.undervisningsmateriell