Lover og forskrifter

Lover og forskrifter

Her finner du en oversikt over både de gjeldende lover vi har å forholde oss til og de forskrifter som våre eierkommuner har vedtatt.

Renovasjon

Forskrift om husholdningsavfall, HAMOS. Kunngjort 26.05.09

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)

Slam

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere,tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Vedtatt av:

Hemne kommunestyre den 23.11.10, PS 67/10

Agdenes kommunestyre den 15.12.10, PS 59/10

Snillfjord kommunestyre den 23.09.10, PS 47/10

Skaun kommunestyre den 10.11.10, PS 71/10

Rindal kommunestyre den 01.09.10, PS 46/10

Hitra kommunestyre den 25.11.10, PS 149/10

Rennebu kommunestyre den 17.02.11, PS 7/11

Surnadal kommunestyre den 16.02.12, PS 10/12

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere,tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Vedtatt av:

Orkdal kommunestyre den 09.02.11, PS 2/11