Meldal

Meldal

Alt du trenger å vite om avfallshåndteringen i Meldal kommune

Meldal er en middels stor kommune i HAMOS med i underkant av 4.000 innbyggere. Kommunen har nesten 1.800 fritidsabonnenter, og er en av kommunene som har innført renovasjon for alle hytter og fritidsboliger. Prisliste for de ulike tjenestene finner du her. Nedenfor finner du lenker til de tilbudene som finnes i Meldal kommune. Du kan både endre abonnement og søke om fritak helt øverst på denne siden.

Meldal gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjonen i Meldal ligger på Rundmyra mellom Grefstad og Storås. Hit er du velkommen med alle typer avfall.

Returpunkter i Meldalvlskaret_web

Returpunkter for tekstiler og glass- og metallemballasje er plassert rundt om i kommunen. Dette er organisert som en «bringeordning», noe som vil si at du selv om samle opp og bringer det til et av punktene.

Tømmeruter i Meldal

Restavfallet ditt tømmes hver andre uke, mens papir/papp/kartong og sekken for plastemballasje tømmes en gang hver måned.

Meldal kommunes egen hjemmeside finner du her.

Disse tjenestene dekkes av renovasjonsgebyret:

  • Innsamling av restavfall
  • Innsamling av papp og papir
  • Innsamling av plastemballasje
  • Sortering og behandling av alt avfall
  • Mulighet til å levere alle typer avfall gebyrfritt til miljøstasjoner og gjenbrukstorg
  • Mulighet til å levere glass- og metallemballasje til returpunkt
  • Mulighet til å levere brukbare tekstiler og sko til returpunkt
  • Mulighet til å delta på kurs i varmkompostering