Mobil gjenvinningsstasjon på Mausund og Sula

Mobil gjenvinningsstasjon på Mausund og Sula

Nå er det klart for mobil gjenvinningsstasjon på Mausund (tirsdag 30. april) og Sula (onsdag 24. april) i Frøya kommune.

På Mausund blir opplegget på samme måte som tidligere. Vi stiller med driftsoperatører, bil og containere og tar i mot kildesortert avfall 30. april. Er ferga i rute, er vi på plass mellom 08.15 og 15.45.

På Sula kjøres det ut containere før påske. Her skal elektrisk avfall og farlig avfall leveres i utplasserte bur, oppstilt i containere. Hvitevarer skal denne gangen plasseres i grovavfallscontaineren, så vil vi sortere ut disse med maskin i ettertid. Det er av stor betydning at ikke annet elektrisk avfall blandes i grovavfallet.
Tau skal også sorteres ut fra grovavfallet, dette skal plasseres ved siden av containeren. Vi stiller med driftsoperatører, bil og containere 24. april.

Vi ber alle være nøye med å ikke levere avfall på annet sted enn i våre utplasserte containere og bur.

Har du ikke mulighet til å benytte tilbudet om mobil gjenvinningsstasjon, er det gratis levering for privatpersoner ved vår gjenvinningsstasjon på Frøya.