Morten Stub vant Miljøprisen 2016!

Morten Stub vant Miljøprisen 2016!

I mange år har orkdalingen Morten Stub vært en aktiv kjemper for et bedre miljø. Dette har han jobbet for både som privatperson og i arbeidssammenheng som enhetsleder i Orkanger barnehage. I år ble han kåret som vinner av Miljøprisen 2016 for sin innsats over mange år.

Det er veldig fint å vinne en slik pris. Jeg er veldig overrasket, jeg visste ikke at jeg var en nominert heller!

Begrunnelse for tildelingen av prisen:
Stub har gjennom 30 år vist et brennende engasjement for img_4058en bærekraftig utvikling og et grønnere miljø. Dette har han praktisert både som privatperson og i arbeidssammenheng, som enhetsleder i Orkanger barnehage.

Siden oppstart av barnehagen har han frontet et grønnere miljø, både som bedrift, men også i forhold til barna. I 2003 ble Orkanger barnehage den første avdelingen i Orkdal kommune som ble sertifisert som miljøfyrtårn.

Sertifiseringen symboliserer det ansvaret bedriften har påtatt seg i forhold til å være bevisst i sine handlinger som påvirker miljøet.
Som sertifisert bedrift bevisstgjøres samfunnet viktigheten av et miljøfokus. Det bidrar til at bedriften og ansatte gjør noe ekstra for miljøet. Konkrete aktiviteter som gjennomføres pga. sertifiseringen er miljøvennlige og er viktige for å forebygge uheldige miljøkonsekvenser. Som sertifisert er også barnehagen et forbilde for andre bedrifter og i så måte holdningsskapende på et avgjørende samfunnsnivå.

For Stub har det vært essensielt å involvere barna i barnehagen i praktiske gjøremål.
Allerede i småbarnsavdelingen er det innført kildesortering av avfall hvor barna selv skal sortere. Dette i seg selv er skånsomt for miljøet, men er også holdningsskapende for barna. Fra tidlig alder har de fått lært at man skal ta vare på miljøet. Og det er ikke kun barna som er involvert, men også deres foreldre blir inkludert i miljøarbeidet gjennom foreldremøter. På denne måten kan man se at gjennom mange år har Stub nådd ut til en store folkegruppe i lokalsamfunnet. Dette utgjør mye praktisk miljøarbeid og påvirker også miljøholdningen til lokalbefolkningen.

Stub har ikke bare valgt å legge fokus på kildesortering av avfallet, men legger også vekt på det som er enda mer forebyggende og avgjørende for miljøet, nemlig å ta vare på de ressursene som allerede er. Han har kjøpt både kopi- og makuleringsmaskiner brukt og installert varmepumpe i barnehagen. Møbler, sykler og leker som barnehagen eier blir reparert i stedet for å byttes ut. Denne handlingen er særdeles viktig i et overflodssamfunn som vi i dag lever i. På denne måten viser han både ansatte og barna at man skal ta vare på det man har. Dette antas til å ha en positiv ringvirkning på barnas holdninger til egne leker og valg. Han har også innført servering av alle måltider i barnehagen for å redusere avfall som produseres når man lager matpakker (plast og mat som ikke blir spist)
Stub tar i tillegg ansvar for sine personlige handlinger. Han sykler til jobb hver dag, og sykler alltid i arbeidssammenheng også, f.eks. til møter på Rådhuset.

Totalt sett gjør Stub en imponerende innsats. Hans arbeid for miljøet sees som en omfattende og iherdig innsats som gjennom mange år har påvirket flere 100 personer. Et slik bevisst holdningsskapende engasjement betyr mye. De konkrete valg som er tatt og gjennomføres påvirker miljøet gjennomgående positivt. Stub ser verdien av de små ting som kan utgjøre stort. Stub er en hverdagshelt for miljøet og har påvirket og bidratt til mange andre også er det.

Takk for innsatsen!