Næringsliv

Levering på gjenvinningsstasjoner

HAMOS tar i mot avfall fra næringslivet på alle sine gjenvinningsstasjoner. Som næringsaktør må man betale for å bli kvitt avfallet sitt.

HAMOS tar som kjent i mot avfall fritt fra husholdninger og fritidsabonnenter da dette er en ordning som er finansiert gjennom renovasjonsgebyret.

Levering av farlig avfall

Ved levering av farlig avfall kreves det elektronisk deklarering av avfallet. Dette er en ny ordning som innføres fra 2.mai 2016. Tidligere har deklarasjonsskjemaet vært fylt ut på papir.
For å kunne deklarerere elektronisk er det noen forberedelser som må gjøres før første levering av avfallet.
Trykk her for en rask innføring i hva som skal gjøres.
Hvis du/dere har spørsmål om dette kontakt
Brukerstøtte for avfallsdeklarering: Tlf.: 951 61 748 / brukerstotte@avfallsdeklarering.no

HAMOS Forvaltning IKS: firmapost@hamos.no / 72 48 37 00

Leie av konteiner

HAMOS samarbeider med Retura Sør-Trøndelag om konteinerutleie. Retura Sør-Trøndelag finner den konteinerløsningen som passer best for deg. De har et stort utvalg av konteinere og tilbyr tilpassede avtaleformer.

Kortidsleie
Ved større arrangement, rydding, bygging eller riving kan behovet for en konteiner melde seg. Retura hjelper deg å finne den konteineren som best dekker ditt behov.

Bestille konteiner?
Ring Retura Sør-Trøndelag på telefon 72 48 67 70 eller send dem en e-post.

Henting/tømming av avfall

Ønsker du tømming av næringsavfall ved din bedrift? Da kan du ta kontakt med Retura Sør-Trøndelag på telefon 72 48 67 70 eller du kan sende dem en e-post.