NIR og HAMOS vil slå seg sammen

NIR og HAMOS vil slå seg sammen

De to interkommunale renovasjonsselskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) og HAMOS skal utrede muligheten for å bli et stort felles miljøselskap.

Bildet over: Fra venstre Hilde Ø. Harstad (daglig leder NIR), Eilif Lervik (styreleder NIR), Knud P. Aune (styreleder HAMOS), Trygve Berdal (daglig leder HAMOS) og Arne Hoem (representantskapsleder NIR).

Styrelederne i de to selskapene HAMOS og NIR skrev mandag 27. august under en intensjonsavtale om å utrede mulighetene for et nytt stort, innovativt miljøselskap sør i Trøndelag og på Nordmøre.

Bakgrunnen for ønsket om å skape et nytt selskap, er å gi enda bedre renovasjonstjenester samtidig som kostnadene holdes nede. Framtida kommer med stadig høyere krav til materialgjenvinning. Dette vil blant annet kreve ny teknologi, utvidet kildesortering og fortsatt høy kompetanse. Samtidig skal renovasjonstjenestene for husholdninger drives til selvkost.

– Vi tror at vi best kan møte framtida dersom vi er større enn vi er i dag. Vi tror at et større selskap gir muligheter for flere åpningstimer ved gjenvinningsstasjonene, en mer stabil og framtidsrettet henting av avfall og tryggere arbeidsplasser med kompetente medarbeidere. Vi skal være et innovativt miljøselskap med en sterk stemme i bransjen, sier Trygve Berdal, daglig leder i HAMOS.

Det nye selskapet vil ha totalansvaret for renovasjonstjenester for husholdninger i 20 kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag. Om lag 115.000 personer bor i disse kommunene, i tillegg til alle som har hytter og fritidsboliger i de 20 kommunene. Bare Trondheim Renholdsverk vil være større i Midt-Norge.

Abonnenten skal selvfølgelig være i fokus også i det nye selskapet. – Innbyggerne forventer bedre tilgjengelighet både for informasjon og levering av avfall enn før, sier Hilde Ø. Harstad, daglig leder i NIR. – Et større selskap vil gi oss muligheten til å utvikle nye løsninger og levere enda bedre tjenester både økonomisk og miljømessig.

De to selskapene har noe ulik organisering i dag. HAMOS er et selskap som har all kompetanse og alle medarbeidere ansatt i egen bedrift. NIR organiserer renovasjonstilbudet på vegne av kommunene, mens tjenestene utføres av medarbeidere ansatt i de respektive kommunene eller de kjøpes av private firma.

– Vårt mål er at alle innbyggere i samtlige kommuner skal få mest mulig ut av renovasjonsgebyrene sine. Lik pris for lik tjeneste, best mulig tilgjengelighet og et løft for miljøet, sier Berdal.

Mer informasjon:
Trygve Berdal, daglig leder HAMOS, tlf: 907 20 610
Hilde Ødegaard Harstad, daglig leder NIR, tlf: 458 49 960
Knud P. Aune, styreleder HAMOS, tlf: 908 39 633
Eilif Lervik, styreleder NIR, tlf: 907 22 223