Nye avfallsløsninger for noen av våre borettslag og større boligkompleks

Vi har hos enkelte borettslag og boligkompleks satt opp nye avfallssystemer for innsamling av avfall. Dette som erstatning for tradisjonelle dunker og konteinere. Avfallssystemene skal gjøre det lett å gjøre rett for abonnenten.

Det er etablert to nye avfallssystem: nedgravde konteinere og bunntømte konteinere.

NEDGRAVDE KONTEINERE
Nedgravde avfallssystem er en løsning hvor avfallskonteineren er under bakkenivå og derfor heller ikke synlig for folk. Det eneste som er synlig er en innkast-boks hvor man kaster inn avfallet. Denne type konteiner har mange fordeler for abonnentene:

• Mer brukervennlig
• Bidrar til bedre kildesortering
• Mindre luktproblemer
• Ingen skadedyr
• Redusert brannfare
• Plassbesparende
• Penere utemiljø

For at nedgravde konteinere skal være mest mulig lønnsomt anbefaler vi at det er minimum 25 boenheter tilknyttet systemet. Er ditt borettslag e.l. interessert i en slik løsning kan dere ta kontakt med oss.

Hvordan skal jeg som abonnent bruke nedgravde konteinere?
Abonnenter som har nedgravde konteinere får utdelt hver sin brikke som skal brukes hver gang man skal kaste noe. Brikken gjør at man får åpnet opp for å kaste avfallet. Dette gjør at ingen uvedkommende kan kaste noe i konteinerne.

Hver abonnent må kaste i to ulike konteinere, i likhet med det som gjøres med tradisjonelle dunker:

Konteiner for restavfall
I den ene konteineren kastes restavfallet. Restavfallet skal som vanlig legges i en plastpose (f.eks fra en matvarebutikk) og kastes inn i luken til konteineren.

Konteiner for papir, kartong og plastemballasje
I den andre konteineren kastes papir, kartong og plastemballasje.
Papiret og kartongen skal kastes rett inn i konteineren (skal ikke pakkes inn).
Plastemballasjen skal pakkes inn i vanlige plastposer (f. eks fra en matvarebutikk) og kastes i samme konteiner som papiret og kartongen.

BUNNTØMTE KONTEINERE
Det andre avfallssystemet vi har startet med å innføre er bunntømte konteinere. Denne konteineren står på bakkenivå, i motsetning til nedgravde konteinere. Bunntømte konteinere er et godt alternativ for de som ikke kan ha nedgravde konteinere og som heller ikke vil ha tradisjonelle dunker og konteinere. Bunntømte konteinere har mange fordeler:

• Bidrar til bedre kildesortering
• Bidrar til å holde det rent og ryddig
• Mer kapasitet
• Redusert brannfare
• Penere utemiljø

Bunntømte konteinere finnes i ulike størrelser. Hvilken størrelse som passer avhenger hvor mange som skal dele beholderen.
Er ditt boligfelt interessert i bunntømte konteinere kan dere kontakte oss for mer informasjon.

Hvordan skal jeg som abonnent bruke bunntømte konteinere?
Abonnenten skal bruke to bunntømte konteinere for å kaste avfall i. Begge konteinerne har en enkel, liten luke som skal åpnes når det kildesorterte avfallet skal kastes.

Konteiner for restavfall
I den ene konteineren kastes restavfallet. Restavfallet skal som vanlig legges i en plastpose (f. eks fra en matvarebutikk) og kastes inn i beholderen for restavfallet.

Konteiner for papir, kartong og plastemballasje
I den andre konteineren kastes papir, kartong og plastemballasje.
Papiret og kartongen skal kastes rett inn i konteineren (skal ikke pakkes inn).
Plastemballasjen skal pakkes inn i vanlige plastposer (f.eks. fra en matvarebutikk) og kastes i samme konteiner som papiret og kartongen.

Hvorfor sortere papir, kartong og plastemballasje hver for seg når det uansett samles i samme konteiner?
Lurer du på hvorfor du skal skille på papir, kartong og plastemballasje når det likevel legges i samme konteiner?
Årsaken til dette er enkel; vi vil at det skal være lett å gjøre rett og at du skal ha færre avfallskonteinere hjemme hos deg.

Men hvordan fungerer dette egentlig?
Papiret, kartongen og plastemballasjen kastes i samme konteiner.
HAMOS henter avfallet. Etter vi har hentet papiret, kartongen og plastemballasjen hjemme hos deg, kjøres det til sortering. Da tas plastemballasjen ut fra resten og sendes til aktører som gjenvinner plast. Papiret og kartongen sendes til Heggstadmoen for videre sortering. På denne måten ivaretar vi kildesorteringen som du gjør hjemme. Samtidig slipper du å ha enda flere avfallsbeholdere hjemme hos deg og holde styr på hva som skal kastes hvor.

Hvordan kildesortere?
Restavfall er avfall som ikke leveres til returpunkter, gjenvinningsstasjoner eller komposteres.
Her kan du blant annet kaste matavfall, porselen, keramikk, ildfast glass, bleier, bomull og Q-tips. Restavfallet skal legges i konteiner merket restavfall.

Papir og kartong er aviser, ukeblad, bøker (permen rundt boka er restavfall), tidsskrift, bølgepapp, drikkekartong, pizzaesker m.m. og skal legges i konteiner merket papir, kartong og plastemballasje.

Plastemballasje er kanner, poser, flasker, beger, folie o.l. Plasten må være rengjort. Skyll den i kaldt vann og bruk oppvaskbørsten for å fjerne det meste ved behov. Plastemballasjen skal legges i konteiner merket papir, kartong og plastemballasje. Men husk at plastemballasjen skal legges i egen plastpose. Les mer om dette lengre opp i artikkelen.

Er du usikker på hvordan du skal sortere noe?
Last ned vår tømmeapp «HAMOS» på Google Play eller App Store. Da kan du få varsling på smarttelefonen din før vi henter avfallet. Du får også tilgang til sorteringsveileder samt oversikt over gjenvinningsstasjoner og åpningstider.

Lurer du på hva som skjer med avfallet etter vi har hentet det?
Dette skjer med plastemballasjen etter at du har sortert den ut. (Åpnes i nytt vindu)

Når henter HAMOS avfallet?
For å tømme nedgravde og bunntømte konteinere bruker HAMOS biler egnet for slike typer konteinere. Du vil derfor ikke se den vanlige renovasjonsbilen til HAMOS når vi kommer, men en litt mer avansert variant. Avfallet blir tømt regelmessig slik som hos alle andre abonnenter med tradisjonelle løsninger.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Digitalt kontaktskjema, enkel utfylling. (Åpnes i nytt vindu)
E-post: firmapost@hamos.no
Telefon: 72 48 37 00