Løsninger for borettslag

Hos enkelte borettslag og boligkompleks er det satt opp andre typer avfallssystemer for innsamling av avfall. Dette som erstatning for tradisjonelle dunker og containere. Avfallssystemene skal gjøre det lett å gjøre rett for abonnenten.

Det er etablert to nye avfallssystem: nedgravde containere og bunntømte containere.

Nedgravde containere
Nedgravde avfallssystem er en løsning hvor avfallscontaineren er under bakkenivå og derfor heller ikke synlig for folk. Det eneste som er synlig er en innkast-boks hvor man kaster inn avfallet. Denne typen container har mange fordeler for abonnentene:

• Mer brukervennlig
• Bidrar til bedre kildesortering
• Mindre luktproblemer
• Ingen skadedyr
• Redusert brannfare
• Plassbesparende
• Penere utemiljø

For at nedgravde containere skal være mest mulig lønnsomt anbefaler vi at det er minimum 25 boenheter tilknyttet systemet. Er ditt borettslag e.l. interessert i en slik løsning kan dere ta kontakt med oss.

Hvordan skal jeg som abonnent bruke nedgravde containere?
Abonnenter som har nedgravde containere får utdelt hver sin brikke som skal brukes hver gang man skal kaste noe. Brikken gjør at man får åpnet opp for å kaste avfallet. Dette gjør at ingen uvedkommende kan kaste noe i containerne.

Hver abonnent må kaste i to ulike containere, i likhet med det som gjøres med tradisjonelle dunker:

Container for restavfall
I den ene containeren kastes restavfallet. Restavfallet skal som vanlig legges i en plastpose (f.eks fra en matvarebutikk) og kastes inn i luken til containeren.

Container for papir, kartong og plastemballasje
I den andre containeren kastes papir, kartong og plastemballasje.
Papiret og kartongen skal kastes rett inn i containeren (skal ikke pakkes inn).
Plastemballasjen skal pakkes inn i vanlige plastposer (f. eks fra en matvarebutikk) og kastes i samme container som papiret og kartongen.

Bunntømte containere
Det andre avfallssystemet vi har startet med å innføre er bunntømte containere. Denne containern står på bakkenivå, i motsetning til nedgravde containere. Bunntømte containere er et godt alternativ for de som ikke kan ha nedgravde containere og som heller ikke vil ha tradisjonelle dunker og containere. Bunntømte containere har mange fordeler:

• Bidrar til bedre kildesortering
• Bidrar til å holde det rent og ryddig
• Mer kapasitet
• Redusert brannfare
• Penere utemiljø

Bunntømte containere finnes i ulike størrelser. Hvilken størrelse som passer avhenger hvor mange som skal dele beholderen.
Er ditt boligfelt interessert i bunntømte containere kan dere kontakte oss for mer informasjon.

Hvordan skal jeg som abonnent bruke bunntømte containere?
Abonnenten skal bruke to bunntømte containere for å kaste avfall i. Begge containerne har en enkel, liten luke som skal åpnes når det kildesorterte avfallet skal kastes.

Container for restavfall
I den ene containeren kastes restavfallet. Restavfallet skal som vanlig legges i en plastpose (f. eks fra en matvarebutikk) og kastes inn i beholderen for restavfallet.

Container for papir, kartong og plastemballasje
I den andre containeren kastes papir, kartong og plastemballasje.
Papiret og kartongen skal kastes rett inn i containeren (skal ikke pakkes inn).
Plastemballasjen skal pakkes inn i vanlige plastposer (f.eks. fra en matvarebutikk) og kastes i samme container som papiret og kartongen.

Hvorfor sortere papir, kartong og plastemballasje hver for seg når det uansett samles i samme container?
Lurer du på hvorfor du skal skille på papir, kartong og plastemballasje når det likevel legges i samme container?
Årsaken til dette er enkel; vi vil at det skal være lett å gjøre rett og at du skal ha færre avfallscontainere hjemme hos deg.

Men hvordan fungerer dette egentlig?
Papiret, kartongen og plastemballasjen kastes i samme container.
HAMOS henter avfallet. Etter vi har hentet papiret, kartongen og plastemballasjen hjemme hos deg, kjøres det til sortering. Da tas plastemballasjen ut fra resten og sendes til aktører som gjenvinner plast. Papiret og kartongen sendes til Trondheim for videre sortering. På denne måten ivaretar vi kildesorteringen som du gjør hjemme. Samtidig slipper du å ha enda flere avfallsbeholdere hjemme hos deg og holde styr på hva som skal kastes hvor.

Hvordan kildesortere?
Restavfall er avfall som ikke leveres til returpunkter, gjenvinningsstasjoner eller komposteres.
Her kan du blant annet kaste matavfall, porselen, keramikk, ildfast glass, bleier, bomull og Q-tips. Restavfallet skal legges i container merket restavfall.

Papir og kartong er aviser, ukeblad, bøker (permen rundt boka er restavfall), tidsskrift, bølgepapp, drikkekartong, pizzaesker m.m. og skal legges i container merket papir, kartong og plastemballasje.

Plastemballasje er kanner, poser, flasker, beger, folie o.l. Plasten må være rengjort. Skyll den i kaldt vann for å fjerne de mest synlige restene. Plastemballasjen skal legges i container merket papir, kartong og plastemballasje. Men husk at plastemballasjen skal legges i egen plastpose. Les mer om dette lengre opp i artikkelen.

Lurer du på hva som skjer med avfallet etter vi har hentet det?
Dette skjer med plastemballasjen etter at du har sortert den ut. (Åpnes i nytt vindu)

Når henter HAMOS avfallet?
For å tømme nedgravde og bunntømte containere bruker HAMOS biler egnet for slike typer containere. Du vil derfor ikke se den vanlige renovasjonsbilen til HAMOS når vi kommer, men en litt mer avansert variant. Avfallet blir tømt regelmessig slik som hos alle andre abonnenter med tradisjonelle løsninger.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Digitalt kontaktskjema, enkel utfylling. (Åpnes i nytt vindu)
E-post: firmapost@hamos.no
Telefon: 72 48 37 00