Nye returpunkter for hytterenovasjon på Frøya

Nye returpunkter for hytterenovasjon på Frøya

1. mars innføres det mer kildesortering for hyttefolket i Frøya kommune. Det er etablert nye returpunkt strategisk plassert over hele kommunen, og nå blir det full kildesortering med glass- og metallemballasje, tekstil, papir, plast og restavfall.

Det har i lang tid vært en dårlig skjult hemmelighet at tilbud om kildesortering har manglet for brukere av hytter og fritidseiendommer. Nå er dette tilbudet etablert på Frøya. Mer kildesortering gjør at mer av avfallet kan benyttes som råstoff i nye produkter, til beste for miljøet.

I Frøya kommune er det etablert åtte returpunkter. Disse er plassert sånn at de aller fleste har returpunktet på vei til eller fra hytta eller butikken. Du finner de nye plassene her:

  • Titran
  • Fillingsnes v/Avløs
  • Nordskaget v/Coop
  • Klubben v/grendahuset
  • Kvernøystraumen, på nordsida av brua, vei mot Dyrøy
  • Sletta kirke v/parkeringsplass
  • YX Sistranda
  • Nabeita v/gjenvinningsstasjonen

Alt som ikke kan leveres på returpunktene leveres gratis til en av HAMOS sine gjenvinningsstasjoner.

Utover våren vil flere av returpunktene bli utstyrt med lys og kamera, sånn at vi lettere kan følge med på at det ikke forsøples rundt containerne. Det er gjort egne avtaler om tilsyn med lokale bedrifter og organisasjoner på alle plassene. I tillegg er det alltid mulig å varsle oss dersom du opplever at hyttecontainerne er fulle. Det gjøres enkelt ved å sende en sms/mms til nummer 910 02 666 med stedsnavnet det gjelder.

Lik sortering hjemme og på hytta tror vi er en fordel for kundene. I tillegg vet vi at det er fordel for miljøet at det blir mer kildesortering, og dermed mer avfall som går til materialgjenvinning.

HAMOS vil innføre egne dunker for matavfall i løpet av de neste par årene. Når det rulles ut til innbyggerne på Frøya, vil det også bli satt ut dunker for matsortering på returpunktene for hytter og fritidseiendommer.

HAMOS driver ordningen med renovasjon for hytter og fritidsboliger til selvkost. Det vil si at renovasjonsgebyret kun brukes til å dekke de faktiske utgiftene ved ordningen.