Nytt miljøselskap på trappene i Midt-Norge

Nytt miljøselskap på trappene i Midt-Norge

Tre interkommunale renovasjonsselskap i Midt-Norge vil slå seg sammen for å danne et nytt og innovativt miljøselskap.

Envina IKS, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR) og HAMOS Forvaltning IKS vil bli til ReMidt IKS. Det er resultatet av en prosess som har pågått det siste året. Nå er det opp til politikerne i de 21 eierkommunene å si ja til sammenslåingen. Etter planen skjer det innen utgangen av august.

Det nye miljøselskapet skal jobbe for 130.000 innbyggere i 21 kommuner, og får en omsetning på om lag 250 millioner kroner. Sammenslåingen er planlagt gjennomført fra 1. januar 2020. ReMidt IKS vil ha kontor både i Kristiansund, Melhus og Orkanger.

Dannelsen av det nye miljøselskapet vil naturlig nok gi tilgang til større mengder avfall enn de tre selskapene har hver for seg i dag. Det gjør det lettere å ta i bruk ny teknologi, som igjen vil være avgjørende for å nå nasjonale og internasjonale mål knyttet til bruk av avfall som råstoff i ny produksjon.

For innbyggerne vil det gi bedre og mer kundetilpasset tilbud. ReMidt IKS vil få mer ut av renovasjonsgebyret enn de tre selskapene kan klare hver for seg. Det nye selskapet skal jobbe etter selvkostprinsippet, som betyr at inntektene skal være lik utgiftene.

ReMidt IKS skal sikre lokale arbeidsplasser. Samtidig vil et større kompetansemiljø, i en bransje som blir mer og mer kunnskapsbasert, gjøre selskapet til en enda mer attraktiv arbeidsplass. Ingen ansatte mister jobben som følge av sammenslåingen.

Dersom politikerne i de 21 kommunene sier ja, blir de interkommunale selskapene NIR, Envina og HAMOS slått sammen ved utgangen av året, og fortsetter videre som miljøselskapet ReMidt IKS.

 

Kontaktpersoner: