Nytt selskap overtar innsamling av avfall

Nytt selskap overtar innsamling av avfall

HAMOS Forvaltning, Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap har sammen stiftet selskapet ReTrans Midt AS. Det nye selskapet skal sørge for en kostnadseffektiv innsamling av husholdningsavfall.

Tjenesten leveres til selvkost. Kvaliteten og kundeservicen skal stå i stil med både kundenes og eiernes krav og forventninger.

De tre interkommunale selskapene HAMOS Forvaltning, Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap ønsker å utnytte den store kompetansen som allerede finnes i de interkommunale selskapene, og etablerer et felles transportselskap som skal stå for innsamling av kildesortert avfall. Gjennom ReTrans Midt AS er det et mål å påvirke kvaliteten positivt, blant annet gjennom å høste av stordriftsfordelene og skape forutsigbarhet og trygghet for arbeidsplassene.

God kvalitet og sikre arbeidsplasser
Eksisterende ressurser i eierselskapene skal utnyttes gjennom utveksling av utstyr og tjenester på en effektiv og rasjonell måte.

– Vi skal sikre at tjenestene til innbyggerne blir drevet kostnadseffektivt og i tråd med forventningene hos kunder og eiere, sier styreleder i ReTrans Midt AS, Torbjørn Evjen.

ReTrans Midt AS eies av kommunene gjennom de tre selskapene HAMOS Forvaltning, Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap. For eierselskapene er det viktig å:

  • sikre en beredskap med stabile renovasjonstjenester til alle innbyggere innenfor selskapenes ansvarsområde.
  • sikre at arbeidsplassene er stabile og trygge

Trygve Berdal, daglig leder i HAMOS.

På lag med miljøet
Renovasjonstjenestene hører til den viktige infrastrukturen i samfunnet.

– Når vi nå tar hele styringa innsamlinga selv, så er det for å ha kontroll og forutsigbarhet i kvalitet, kostnader, arbeidsplasser og prosesser, sier daglig leder i HAMOS, Trygve Berdal. – Vi vet at de kommer stadig nye krav til økt materialgjenvinning. For å ha nødvendig fleksibilitet til å møte endringene, mener vi det er viktig å ha styringa selv.

– HAMOS skal bidra til et bedre miljø. Vi strekker oss etter god kvalitet til kunden, med løsninger som er til miljøets beste. Samtidig skal vi ha trygge arbeidsplasser, sier Berdal.

HAMOS har ansvar for innsamling av avfall i 11 kommuner. I ni av disse har denne tjenesten vært satt ut på anbud. I de to siste, Hitra og Frøya, er det HAMOS som driver innsamling med egne biler og eget mannskap. I øyriket blir det ingen endring, der skal HAMOS fortsette som før. Men i de ni andre kommunene skal ReTrans Midt drive innsamlingen fra 1. mai i år.