Om kommunene

HAMOS har 11 eierkommuner. Vi driver innsamling og bearbeiding av avfall fra alle disse kommunene, det vil si at vi tømmer søppeldunker hos husholdningskunder og returpunkter for kunder med hytter og andre fritidseiendommer. I tillegg har vi en gjenvinningsstasjon i hver kommune. Gjenvinningsstasjonene er åpne for alle innbyggere og eiere av fritidseiendommer i kommunene. For privatpersoner er det ingen gebyr knyttet til levering på gjenvinningsstasjonene, dette inngår som en del av tilbudet som er dekket gjennom renovasjonsgebyret.