Representantskapet i ReMidt

I representantskapet til ReMidt sitter det en representant fra hver av de 17 eierkommunene. De er valgt inn for 4 år i gangen.

Kommune Navn
Aure Hanne-Berit Brekken
Averøy Svein Kongshaug
Frøya Kristin Furunes Strømskag
Heim Odd Jarle Svanem
Hitra Ole I. Hagen
Kristiansund Kjell Neergaard – nestleder
Melhus Jorid O. Jagtøyen
Midtre Gauldal Sivert Moen
Oppdal Elisabeth Hals
Orkland Oddbjørn Bang – leder
Rennebu Ola Øie
Rindal Vibeke Langli
Skaun Gunn Iversen Stokke
Smøla Sigmund Roksvåg
Sunndal Ståle Refstie
Surnadal Margrethe Svinvik
Tingvoll Ingrid Waagen