Styret i ReMidt

Styret for ReMidt ble formelt valgt på representantskapsmøtet 16. desember.

Medlemmer av styret i ReMidt IKS:
Maritta Ohrstrand (leder)
Ola Rognskog (nestleder)
Anna Therese Flatmo
Ivar Konrad Gangås
Torleif Jacobsen

Varamedlemmer til styret:
1. varamedlem: Lilly Gunn Nyheim
2. varamedlem: Jon Røstum
3. varamedlem: Anna Lovisa Melland