Oppgradering av returpunkter

Oppgradering av returpunkter

Fra og med 1. januar 2018 blir returpunktene for fritidsrenovasjon utvidet og oppgradert i enkelte deler det distriktet HAMOS har ansvar for.

1. januar skal både restavfall, papp/papir, plastemballasje, glass/metall og tekstil sorteres for de som blir berørt av endringen. Samtidig vil noen av restavfallscontainere som har vært benyttet fram til nå, bli tatt bort.

Hvorfor gjør vi det?

 • Vi vil gjøre det lett å gjøre det rett, derfor synes vi du fortjener å ha samme tilbud på hytta som hjemme.
 • Færre returpunkt med mer sortering holder renovasjonsgebyrene lavest mulig for abonnentene.
 • Vi ønsker å tilby «alt på ett sted». I dag må svært mange abonnenter ta med papp/papir, glass/metall, plastemballasje og tekstil til annet returpunkt enn det som er nærmest hytta/fritidseiendommen.
 • Vi tror alle som har hytter og fritidseiendommer – i likhet med oss – har lyst til å slå et slag for miljøet: mer sortering gir mer gjenvinning.

Returpunktene som blir benyttet fra årsskiftet vil ligge langs ruta for de aller fleste fritidseiendommene som er berørt. Det betyr at du passerer containerne på vei hjem fra hytta eller på vei til butikken.

For noen fritidsabonnenter betyr det at det blir lenger vei til returpunktene. For alle fritidsabonnenter betyr det bedre sorteringsmuligheter. For miljøet betyr det mye.

Hvem blir berørt?
I første omgang gjelder denne ordningene for fritidsrenovasjon i nordlige deler av Snillfjord, sørøst på Hitra og sør/vest i Rennebu. I tida framover vil ordningene med oppgraderte og utvidede returpunkt blir tatt i bruk i stadig flere av de 11 kommunene som HAMOS har ansvaret for, og etter hvert vil det gjelde hele distriktet.

Hvor finnes de oppgraderte returpunktene?

Rennebu:

 • Granasjøen
 • Nerskogen (v/ butikken)
 • Jøldalskrysset
 • Å samfunnshus (Meldal)

Snillfjord:

 • Vaslag
 • Fenes (nytt punkt plassert mellom Fv714 og dagens containere ved Fenes)
 • Kongensvold, Innerkaia

Hitra:

 • Justenøy

Hvilke returpunkter blir tatt bort fra 1. januar 2018?

Rennebu:

 • Grindal (v/ Brukt og Nytt Armyshop)
 • Nerskogen (ved den gamle butikken)
 • Lauva
 • Granaslettet
 • Tverdal/Gorset
 • Mærkesbakkan

Snillfjord:

 • Kongensvold v/Skarpneset
 • Bystingen v/Risholmen
 • Bystingen v/Bjørgen
 • Bystingen v/Bølkleiva
 • Bystingen v/Våberghatten
 • Bystingen v/bomveg til hyttefelt
 • Vingvågen v/vegkryss
 • Vingan
 • Moltua, vegkryss ved Øyan
 • Moltua, vegkryss ved Litjvatnet
 • Skjevika
 • Fenes

Hitra:

 • Kystmuseet
 • Jøsnøya (flyttes noen hundre meter)

På alle returpunktene som blir tatt bort har det kun vært mulig å levere restavfall, og flere av plassene leveres det svært lite avfall fra hytte- og fritidseiendommer.

HAMOS skal utgjøre en forskjell for miljøet. Bli med oss på et miljøløft!
Har du spørsmål om fritidsrenovasjon? Vennligst ta kontakt med oss på telefon 72 48 37 00 eller firmapost@hamos.no.