Orkdal

Orkdal

Alt du trenger å vite om avfallshåndteringen i Orkdal kommune

Orkdal er den største kommunen i HAMOS med nesten 11.500 innbyggere. På Grønøra industriområde ligger Orkdal miljøstasjon sammen med administrasjonen for hele HAMOS. Orkdal kommune har ikke innført tvungen renovasjon for hytter og fritidshus, men både enkeltpersoner og hytteforeninger er velkommen til å ta kontakt med oss dersom man har behov for en løsning. Prisliste for de ulike tjenestene finner du her. Nedenfor finner du lenker til de tilbudene som finnes i Orkdal kommune. Du kan endre abonnement helt øverst på denne siden.

Orkdal gjenvinningsstasjon

Orkdal gjenvinningsstasjon ligger på Grønøra industriområde på Orkanger. Hit er du velkommen med alle typer avfall.

Returpunkter i OrkdalOrkdal_miljostasjon2

Returpunkter for tekstiler og glass- og metallemballasje er plassert ved de fleste butikker og kjøpesenter kommunen. Dette er organisert som en «bringeordning», noe som vil si at du selv om samle opp og bringer det til et av punktene.

Tømmeruter i Orkdal

Restavfallet ditt tømmes hver andre uke, mens papir/papp/kartong og sekken for plastemballasje tømmes en gang hver måned.

Orkdal kommunes egen hjemmeside finner du her.

Disse tjenestene dekkes av renovasjonsgebyret:

  • Innsamling av restavfall
  • Innsamling av papp og papir
  • Innsamling av plastemballasje
  • Sortering og behandling av alt avfall
  • Mulighet til å levere alle typer avfall gebyrfritt til miljøstasjoner og gjenbrukstorg
  • Mulighet til å levere glass- og metallemballasje til returpunkt
  • Mulighet til å levere brukbare tekstiler og sko til returpunkt
  • Mulighet til å delta på kurs i varmkompostering