På gjenvinningsstasjonen

På gjenvinningsstasjonen

Gjenvinningsstasjonene er et tilbud både til private abonnenter, hytteabonnenter og næringslivet i vår region. På stasjonen sorterer du avfallet selv i merkede konteinere. Det er gebyrfritt å levere alle typer avfall fra private så lenge du sorterer selv.Orkdal_miljostasjon2

Her kan du leverer alle typer avfall. Unntaket er eksplosivt og radioaktivt avfall. Husk at du også kan levere EE-avfall til butikker som selger tilsvarende produkter.

Praktiske tips:
Unngå kø! Møt opp i god tid før stasjonen stenger for dagen.
Sorter avfallet samtidig som du laster det opp på tilhengeren. Da slipper du å kjøre fram og tilbake.
Ta kontakt med betjeningen hvis du er i tvil om hvor du skal kaste avfallet.
Dette kan du levere til gjenvinningsstasjoner:
Asbest og eternitt
Vindu
Hvitevarer
Brunevarer
EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall)
Lyspærer og lysrør
Isopor
Plastemballasje
Metall
Rent trevirke
Impregnert trevirke
Papp/papir
Farlig avfall (lim, maling, spraybokser, olje, kjemikalier, batterier osv.)
Glass – og metallemballasje
Brukbare sko og tekstiler
Dekk med og uten felg
Restavfall/grovavfall
Hageavfall

Gebyrfri levering gjelder så lenge du sorterer selv samt at leveringen ikke overstiger 500kg eller 3 m3