Plasten blir til nye produkter

Plasten blir til nye produkter

For å spare transport samles plastsekken inn sammen med papiret. Deretter sorterer vi ut plasten og sender den videre til Tyskland for videre sortering.

Papp, papir og kartong fraktes til ettersortering og gjenvinning til nye produkter, hovedsakelig innenlands.

husholdningsplastPlast og papir blandes ikke – selv om det samles inn sammen

Innsamling og gjenvinning av plastemballasje driftes av Grønt Punkt Norge AS, på vegne av Plastretur AS. Det finnes mange forskjellige plasttyper som må skilles fra hverandre for å kunne bli til nye plastprodukter. Plasten deles inn i 6 – 7 plasttyper som sendes videre til materialgjenvinning.

De forskjellige plasttypene kuttes ned til små biter, smeltes om, formes og erstatter bruk av ny plast. Bruksområdene for gjenvunnet plast blir stadig flere og den teknologiske utviklingen gjør at en større andel av plasten kan materialgjenvinnes.plast_kampanje

Eksempler på produkter av gjenvunnet plast

 • Søppel-/bæreposer
 • Fleeceklær
 • Blomsterpotter
 • Rør
 • Kompostbeholdere
 • Sekker
 • Engangspalle

 

Gjenvinning gir betydelige miljøgevinster

 • Redusert bruk av olje – for hver kilo plast sparer vi to kilo olje.
 • Gjenvinning er langt mindre energikrevende enn produksjon av ny plast. En gjenvunnet plastflaske kan spare nok energi til å lyse opp en 60 W lyspære i åtte timer CO2 utslippene reduseres med 1,5 – 2 kg når vi gjenvinner en kilo plast.
 • Ren og tørr plastemballasje kan gjenvinnes opptil seks ganger.
 • Selv om plasten transporteres over relativt store avstander viser. livsløpsanalyser at materialgjenvinning er klimamessig lønnsomt

 

leselampeEnergien som spares ved å gjenvinne en plastflaske kan lyse opp en 60 W lyspære i åtte timer