Avfallstype Kubikkpris inkl. mva Kubikkpris eks. mva Tonnpris inkl. mva Tonnpris eks. mva Merknader
Asbest / eternitt inn 265,65 212,50 1562,50 1250,00 Deklarasjon. Henting/levering etter avtale
Avfall med bromerte flammehemmere inn     12.375,00 9.900,00  
Avfall med ftalater inn     9.375,00 7.500,00  
Blandede metaller inn Gratis Gratis Gratis Gratis  
Blandet EE-avfall inn Gratis Gratis Gratis Gratis  
Blandet papir inn 62,50 50,50 625,00 500,00  
Brennbart avfall inn 361,25 289,0 2.125,00 1.700,00  
Dekk med felg inn 100,00 80,00 100,00 80,00 Pris pr. stk., kun personbildekk
Dekk uten felg inn 62,50 50,00 62,50 50,00 Pris pr. stk., kun personbildekk
EPS, (isopor) inn 319,00 255,00 2.500,00 2.000,00  
Farlig avfall inn Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale Deklarasjon
Forurensede masser inn     625,00 500,00  
Forurenset betong     625,00 500,00 Se bunntekst nr. 2
Gips inn 468,75 375 1875 1500 Fritt for trevirke, papir
Glass og metallemballasje inn 281,25 225 562,5 450  
Hage-/parkavfall inn 112,50 90,00 1.125,00 900,00 Obs fremmede arter
Hardplast (energiplast) inn 375,00 300,00 2.125,00 1.700,00  
Impregnert trevirke inn 325,00 260,00 2.500,00 2.000,0 Deklarasjon (impr. trevirke fra 2003 og nyere er rent trevirke)
Inert avfall     225,00 180,00 Se bunntekst nr. 1
Klorparafinholdige isolerglassruter  inn 3.000,00 2.400,00 7.500,00 6.000,00  
Kompostbjørn  5,500,00 4.400,00 5.500,00 4.400,00 Hentet gjenvinningsstasjon din kommune
Landbruksplast inn Gratis Gratis Gratis Gratis  
Papp inn 62,50 50,00 625,00 500,00  
PCB-holdige isolerglassvindu inn 550,00 440,00 1.375,00 1.100,00  
Plastfolie (myk) inn Gratis Gratis Gratis Gratis  
Restavfall til sortering inn 467,50 374,00 2.750,00 2.200,00 Levering over 500 kg. for private
Trevirke inn 178,75 143,00 1.375,00 1.100,00  

 

 

  1. Inert avfall: Avfall med ubetydelig innhold av forurensende stoffer  (eks: teglstein, betong, takstein, masser, grus). Kun Orkanger
  2. Betong med maling/puss som inneholder forurensende stoffer over grenseverdiene for inert avfall