Priser slamtømming

Årspriser for tømming av slamavskiller

Prisene er beregnet ut fra tømming hvert 2. år. Ved tømming hvert år, dobles årsprisen og ved tømming hvert 4. år, halveres prisen.

Varenavn Pris inkl. mva. Enhet
Oppmøtepris kr 446,88 stk
Tømming og behandling kr. 281,25*

*Du betaler minimum for 4m³

Årspriser for tømming av tett tank

Tette tanker skal tømmes minimum én gang hvert år.

Varenavn Pris inkl. mva. Enhet
Oppmøtepris kr. 893,75 stk
Tømming og behandling kr. 481,25
Tillegg vanskelig tilgjengelighet (traktortømming) kr. 425,- stk
Tillegg for nødtømming (må gjennomføres i løpet av 24 timer) kr. 1 700,- stk

* Husk at påslag til kommunen kan komme i tillegg.

Tømming av slam utføres av Norva24 Miljøservice. På hjemmesiden Norva24 finner du informasjon om slamtømming i ditt nærområde. Du kan også finne informasjon om ulike typer tanker, sentrale krav med mer.