Raskt og enkelt!

Raskt og enkelt!

Forbered deg hjemme for å kunne levere avfallet raskt og enkelt!

I løpet av én måned er det i gjennomsnitt over 10 000 besøkende ved HAMOS sine gjenvinningsstasjoner. På dager hvor det er mest besøk, gjerne dager vi har åpent til 19.00 eller på lørdager, kan det derfor oppstå kø.

Man må på grunn av dette bruke lengre tid på stasjonen enn man selv har lyst til. Vi oppfordrer derfor alle besøkende om å sortere avfallet sitt hjemme før de kommer på besøk.

Tips for å levere avfallet raskt og enkelt

Sorter avfallet hjemme på tilhengeren. Du trenger ikke å sortere etter rekkefølgen på avfallstypene på stasjonen, det holder at du sorterer hver avfallstype for seg selv. Ikke bland alt sammen på hengeren. For eksempel, sorter alt EE-avfall sammen, hvitevarene for seg selv, plasten på en plass og pappen på en annen osv. Ved sortering hjemme sparer du tid når du leverer og du bidrar til at det ikke blir kø på stasjonen.
Møt opp i god tid før stasjonen stenger for dagen.
Ta kontakt med betjeningen hvis du er i tvil hvor du skal kaste avfallet.
Våre gjenvinningsstasjoner er bygd opp slik at du kjører i en ring når du leverer avfallet, på denne måten får du innen du er ferdig med runden levert fra deg alt.

Husk at det er ombruksbu på hver stasjon*. Tenk over før du kaster avfallet om det heller kan gis til ombruksbua i stedet.

Slik kan avfallet på hengeren sorteres hjemme for en rask og enkel levering på gjenvinningsstasjonen.

Hva kan du levere på gjenvinningsstasjonen?

På alle HAMOS sine gjenvinningsstasjoner kan du levere alle typer avfall. Unntaket er eksplosivt og radioaktivt avfall. For dette avfallet må du kontakte politiet.
Du kan også levere/hente brukbare gjenstander i ombruksbua.

I 2015 ble ca. 45 000 tonn med avfall samlet inn totalt, dette er avfall som både blir hentet hjemme hos folk og det som bringes til oss.

Hvis du selv ikke har anledning til å levere avfallet ved en gjenvinningsstasjon, kan du bestille Gjenvinner´n. Da kommer HAMOS og henter inntil 2m3 avfall hjemme hos deg. Dette er kostnadsfritt og kan benyttes av husholdningsabonnenter to ganger i året
(gjelder ikke hytte- og fritidsabonnenter).

Kostnader

Levering av avfall på alle HAMOS sine gjenvinningsstasjoner medfører ingen ekstra kostnader, dette er dekt i det årlige renovasjonsgebyret.
Bestilling av Gjenvinner´n medfører heller ikke ekstra kostnader, dette dekkes av det årlige renovasjonsgebyret.

Hvem kan levere avfall?

Både private abonnenter, hytte- og fritidsabonnenter kan levere avfall på våre stasjoner.
Næringslivet kan også levere på våre stasjoner. (Obs! Næringslivet må betale for leveringen).

Andre steder å levere avfall

I tillegg til å levere avfall på gjenvinningsstasjonene kan du levere tekstiler, glass- og metallemballasje ved våre returpunkter som er strategisk plassert rundt om i kommunene.
For de som har hytte-/fritidsabonnement kan konteinere og avfallsbeholdere som er merket med «hytterenovasjon» brukes for å levere avfall som matavfall, plast, papp, papir, drikkekartong, bleier, tørkepapir, isopor m.m. Hvis man har større mengder med avfall fra hytta, store gjenstander eller byggavfall må dette leveres på gjenvinningsstasjoner.

Tips

Du kan også levere EE-avfall til alle butikker som selger tilsvarende produkter.
Alle som selger drikkevarer er pliktig til å ta imot tomflasker og gi tilbake panten.

Velkommen til oss!

*Ombruksbua er ikke åpnet på Frøya, dette kommer når den nye gjenvinningsstasjonen åpner.