Rennebu

Rennebu

Alt du trenger å vite om avfallshåndteringen i Rennebu kommune

Rennebu er den sørligste av kommunene i HAMOS-samarbeidet og har i overkant av 2600 innbyggere. Kommunen er den største hyttekommunen i HAMOS med sine nesten 2.000 fritidsabonnenter. Rennebu har innført tvungen renovasjon renovasjon for alle hytter og fritidsboliger. Prisliste for de ulike tjenestene finner du her. Nedenfor finner du lenker til tilbudene som finnes i Rennebu kommune. Du kan endre abonnement helt øverst på denne siden.

Rennebu gjenvinningsstasjon

Jøldalen i Rennebu

Jøldalen i Rennebu

Gjenvinningsstasjonen i Rennebu ligger ved Berkåksmoen. Hit er du velkommen med alle typer avfall.

Returpunkter i Rennebu

Returpunkter for tekstiler og glass- og metallemballasje er plassert rundt om i kommunen. Dette er organisert som en «bringeordning», noe som vil si at du selv om samle opp og bringer det til et av punktene.

Tømmeruter i Rennebu

Restavfallet ditt tømmes hver andre uke, mens papir/papp/kartong og sekken for plastemballasje tømmes en gang hver måned.

Rennebu kommunes egen hjemmeside finner du ved å trykke her.

Disse tjenestene dekkes av renovasjonsgebyret:

  • Innsamling av restavfall
  • Innsamling av papp og papir
  • Innsamling av plastemballasje
  • Sortering og behandling av alt avfall
  • Mulighet til å levere alle typer avfall gebyrfritt til miljøstasjoner og gjenbrukstorg
  • Mulighet til å levere glass- og metallemballasje til returpunkt
  • Mulighet til å levere brukbare tekstiler og sko til returpunkt
  • Mulighet til å delta på kurs i varmkompostering