Rindal

Rindal

Alt du trenger å vite om avfallshåndteringen i Rindal kommune

Rindal er en av de minste kommunene i HAMOS-samarbeidet med sine drøyt 2.000 innbyggere. Kommunen har nesten 850 fritidsabonnenter, og er en av kommunene som har innført renovasjon for alle hytter og fritidsboliger. Prisliste for de ulike tjenestene finner du her. Nedenfor finner du lenker til de tilbudene som finnes i Rindal kommune. Du kan endre abonnement helt øverst på denne siden.

Rindal gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjonen i Rindal ligger ved Brønstadøyan. Hit er du velkommen med alle typer avfall.

Returpunkter i Rindal

Returpunkter for tekstiler og glass- og metallemballasje er plassert rundt om i kommunen. Dette er organisert som en «bringeordning», noe som vil si at du selv om samle opp og bringer det til et av punktene.

Tømmeruter i Rindal

Restavfallet ditt tømmes hver andre uke, mens papir/papp/kartong og sekken for plastemballasje tømmes en gang hver måned.

Rindal kommunes egen hjemmeside finner du ved å trykke her.

Disse tjenestene dekkes av renovasjonsgebyret:

  • Innsamling av restavfall
  • Innsamling av papp og papir
  • Innsamling av plastemballasje
  • Sortering og behandling av alt avfall
  • Mulighet til å levere alle typer avfall gebyrfritt til miljøstasjoner og gjenbrukstorg
  • Mulighet til å levere glass- og metallemballasje til returpunkt
  • Mulighet til å levere brukbare tekstiler og sko til returpunkt
  • Mulighet til å delta på kurs i varmkompostering