Sikker last etter veien

Sikker last etter veien

Vi som jobber på gjenvinningsstasjonene, ser daglig tilhengere som ikke er godt nok sikret for å kjøre etter veien. Det er fort gjort å tenke at «det ikke er så langt» eller «at det går sikkert bra om jeg tar det litt rolig». Som regel går det bra, men dårlig sikret last kan i ytterste konsekvens føre til alvorlige trafikkulykker.

Gjenstander som faller av kan forårsake at en motorsyklist går i grøfta, farlige situasjoner eller materielle skader. I tillegg til sikkerheten, utgjør avfall som blåser av hengeren under transport det et miljøproblem. Vi ser dessverre mye avfall i veigrøfta på aksene inn mot våre miljøstasjoner, og ønsker å gjøre noe med dette.

Her er noen gode tips fra Statens Vegvesen for trygg ferdsel etter veien med tilhenger :

Gods som kan støve, ryke eller virvle av kjøretøyet skal sikres med nett eller presenning. For andre gjenstander må spennbånd/lastestropper benyttes. Sørg for at tyngre gods lastes mot tilhengerens lemmer.

Lang last skal plasseres så langt frem som mulig. Ha også rett kant fremover. Sikre så lasten med overfallssikringer slik at lasten ikke forskyver seg.

Bruk merkebånd på last som stikker ut bakover mer enn en meter.

Pass også på at du laster tilhengeren slik at det blir riktig kuletrykk. Vekten skal bæres av tilhengerens aksel (se illustrasjon). Riktig kuletrykk er ca. 50 til 75 kg på en lastet tilhenger. For mye eller for lite kuletrykk kan være trafikkfarlig. Kuletrykk kan kontrolleres med en vanlig badevekt.

Vær spesielt oppmerksom når du kjører med tilhenger, hold deg godt til høyre side, avpass farten og vis tydelige tegn som blinklys og bremselys i god tid. kjør mykt, unngå kraftig oppbremsing og kraftig akselerasjon.

Ved stans bør du etterse at sikringen er inntakt, at ingen ting har løsnet. Hvis du står på vegen, så ha på refleksvest slik at du blir sett av andre.

Hvor kjøper jeg utstyr for lastsikring?

  • Lastenett og lastestropper kan kjøpes der bilrekvisita selges (Bilxtra, Biltema, Jula o.l.)
  • Presenning og lastestropper selges på de fleste byggvarehus (Bygg Extra, Bygger’n, o.l.)

Gjeldende regler for lastsikring

Fra kapittel 2 og 3 av vegtrafikkloven.

§ 3. Grunnregler for trafikk.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

§ 13. Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer.

Kjøretøy skal være bygget, innrettet, utstyrt og vedlikeholdt slik at det kan brukes uten å volde unødig fare eller ulempe og uten å skade veg.
Departementet gir nærmere bestemmelser om bruk, og om konstruksjon, innretning, vekt, mål og utstyr, herunder verneutstyr, m.m. for de forskjellige grupper av kjøretøyer, og om last og antall personer kjøretøyet kan føre.

Fra forskrift for bruk av kjøretøy kapittel 3.

§ 3-2. Plassering og sikring av gods.

  1. Gods skal være plassert slik at føreren har tilstrekkelig utsyn og ikke hindres i å manøvrere forsvarlig. Verken påbudt lys eller kjennemerke må være tildekket.
  2. Godsets vekt skal være mest mulig jevnt fordelt på hjul på samme aksel og hensiktsmessig fordelt mellom akslene. Minst 20% av kjøretøyets aktuelle totaltvekt skal hvile på styrende hjul.
  3. Godset skal være sikret slik at det ikke volder skade eller fare, sleper på vegen, faller av kjøretøyet eller framkaller unødig støy. Ved transport av plater med større bredde enn lastbæreren, skal skråstilt lastestativ benyttes, slik at lasten kan holdes innenfor kjøretøyets bredde.

Kilde: Lovdata.no