Skaun

Skaun

Alt du trenger å vite om avfallshåndteringen i Skaun kommune

Skaun er en middels stor kommune i HAMOS med sine drøyt 6.700 innbyggere. Kommunen har ikke innført tvungen renovasjon for hytter og fritidshus, men både enkeltpersoner og hytteforeninger er velkommen til å ta kontakt med oss dersom man har behov for en løsning. Prisliste for de ulike tjenestene finner du her. Nedenfor finner du lenker til de tilbudene som finnes i Skaun kommune. Du kan endre abonnement helt øverst på siden.

Skaun gjenvinningsstasjon

Utsikt fra Tangen, Buvika. Foto: Skaun kommune

Utsikt fra Tangen, Buvika. Foto: Skaun kommune

Gjenvinningsstasjonen i Skaun ligger i Børsa. Hit er du velkommen med alle typer avfall.

Returpunkter i Skaun

Returpunkter for tekstiler og glass- og metallemballasje er plassert rundt om i kommunen. Dette er organisert som en «bringeordning», noe som vil si at du selv om samle opp og bringer det til et av punktene.

Tømmeruter i Skaun

Restavfallet ditt tømmes hver andre uke, mens papir/papp/kartong og sekken for plastemballasje tømmes en gang hver måned.

Skaun kommunes egen hjemmeside finer du her.

Disse tjenestene dekkes av renovasjonsgebyret:

  • Innsamling av restavfall
  • Innsamling av papp og papir
  • Innsamling av plastemballasje
  • Sortering og behandling av alt avfall
  • Mulighet til å levere alle typer avfall gebyrfritt til miljøstasjoner og gjenbrukstorg
  • Mulighet til å levere glass- og metallemballasje til returpunkt
  • Mulighet til å levere brukbare tekstiler og sko til returpunkt
  • Mulighet til å delta på kurs i varmkompostering