Slik sorterer du!

Velg din kommune i nedtrekksmenyen. Skriv inn type avfall i søkefeltet for informasjon om hvordan det skal sorteres. Du får også oversikt over returpunkt (R), gjenvinningsstasjoner (G) og hytterenovasjonspunkter (H) i din kommune.

Gjennomsiktig sekk for restavfall på gjenvinningsstasjonen