Slutter med mottak av campingvogner

Slutter med mottak av campingvogner

Fra 1. januar 2018 ble det innført vrakpant på campingvogner. Som en følge av dette har HAMOS sluttet å ta i mot campingvogner som avfall ved gjenvinningsstasjonene. I stedet henvises kunder til godkjent mottak.

HAMOS innfører dermed samme praksis for campingvogner som for bilvrak, en ordning som har eksistert i mange år. Vrakpanten på campingvogner er satt til 3.000 kroner. Les mer om ordningen hos Miljødirektoratet.

Forutsetningen for å få utbetalt vrakpant er at vogna leveres til godkjent biloppsamlingsplass. HAMOS henviser derfor kunder til å ta kontakt med godkjent mottak. I skrivende stund er det kun Orkdal Gjenvinning AS som har slik godkjenning i vår region.