Strandryddedagen 2015

Strandryddedagen 2015

Norges kyst og strandlinje fylles opp med søppel og avfall. Naturen blir forsøplet, dyr og fugler fyller magene sine med plast og avfall, og vi mennesker får også i oss dette når vi spiser fisk og sjømat. Fugl og fisk kan fanges i garn, og mennesker kan få sår og skader på stranda. Slik vil vi ikke ha det. Finn fram hansker og bli med å rydde stranden i ditt nærområde 9.mai. Hvis datoen ikke passer for deg kan du fritt velge en annen dag. StrandryddedagFoto: Bo Eide

Foto: Bo Eide

Foto: Bo Eide

HAMOS Forvaltning IKS støtter strandryddedagen og tilbyr plastsekker å samle avfall i for de som måtte ønske det. Dette kan hentes på din nærmeste gjenvinningsstasjon. Hvis dere ønsker konteinere kan dette bestilles hos oss. Ta kontakt på telefonnummer 72 48 37 00.

Marin forsøpling er et voksende, verdensdekkende problem. Resultatet er geografisk utstrakt, uheldige konsekvenser for miljø, helse og økonomi. Dette kan vi samarbeide om å fjerne. Strandryddedagen er et enkelt og viktig tiltak.

Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet med mål om en ren kystnatur som alle kan ha glede av. I 2014 var 12 191 personer ute og ryddet. I alt ble 522 strender, som til sammen dekker 320 000 meter kystlinje, ryddet for avfall. 14 000 sekker med avfall ble fjernet og mer enn 20 000 frivillige timer ble lagt ned i strandrydding i 2014. Aldri før har så mye avfall blitt funnet, og aldri før har så mange strender vært frie for plast og avfall. Dette var en kjempegod innsats!

I 2015 håper man på å kunne være enda flere som deltar og samler inn enda mer avfall. Ta med deg familie, venner, arbeidskolleger og bekjente og rydd stranden i ditt nærområde. Ditt bidrag vil gjøre Norge renere og tryggere for folk og dyr.

Vi håper flest mulig kan bidra til et renere Norge og nærmiljø.

(Kilde: Hold Norge rent)

For mer informasjon om strandryddedagen, gå inn på holdnorgerent.no.